Sikrer forutsigbar web-ytelse

Sikrer forutsigbar web-ytelse

Slik kan tusenvis av samtidige brukere arbeide i web-applikasjoner uten at ytelsen påvirkes.

(Oppdatert 11. mai 2009, 16.22) - Det er på tide med en forandring. Med multiserver, multiprosessor og multi-core nytter det ikke med en femti år gammel idé om at programmene er "Single-threaded", sier Cameron Purdy, direktør for utvikling av applikasjonstjenester i Oracle.

Single-threaded betyr at applikasjonen kun utfører én instruksjon av gangen, for ett formål. I de seneste årene har prosessorene blitt utvidet til å håndtere flere programtråder, det vil si parallelle instruksjonssekvenser samtidig.

- Skiftet til multi-core og behovet for skalering er høyst aktuelt for Bouvet og våre kunder, sier Simen Sommerfeldt, avdelingsdirektør for Java i konsulentselskapet Bouvet.

Fokuset i dag er mange kjerner med delt buffer hvor ytelse økes med stadig flere samtidige henvendelser. Ytelse kan ikke lenger økes ved hjelp av klokkefrekvensen på grunn av varmeutvikling.

Oppkjøpet av Tangosol hvor Cameron Purdy var leder, er derfor ett av de viktigste Oracle har gjort med hensyn til fremtidige behov.

Resultatet er Oracle Coherence, som sørger for at en applikasjons databearbeiding kan vokse utover én maskin. Noe tilsvarende har IBM med Websphere XS og Microsoft med Velocity.

- I tillegg til å være opphavsmann til Oracle Coherence, er Cameron Purdy en pionér innen Cloud Computing, hevder Simen Sommerfeldt.

Ikke parallelt

Applikasjonene er ikke parallelle. Det er kanskje den største utfordringen når tusenvis av brukere samtidig skal benytte en applikasjon.

Spørsmålet er om systemet er raskt nok. Det måles med én bruker. Det bør gjøres grundig når det skal skje over nettet. Det er ofte mange hindre på veien. Er systemet raskt nok for én bruker, er det vekstkapasitet som er utfordringen.

I Norge er det tilsynelatende ikke mange applikasjoner med behov for bearbeiding av tusenvis av henvendelser samtidig, men det er basert på en oppfatning om at brukere tilsvarer antall ansatte. Det er ikke alltid tilfelle. Forlaget H. Aschehoug & Co må for eksempel ha et system som kan håndtere nærmere 800.000 elever fra grunn og videregående skole samtidig. Derfor benytter Aschehoug Oracle Coherence for å holde rede på databehandlingen til de tusenvis av samtidige brukerne.

- Oracle Coherence sørger for applikasjonenes pålitelighet under skoletiden. Det er kritisk, fordi vårt renommé er avhengig av at lærere og elever har tilgang når de kommer i klasserommet, sier Reidunn Guldal, forlagssjef i Aschehoug ifølge Oracles dokumentasjon.

En stormaskinklynge kan løse Aschehougs problem. Les videre på neste side!

Utvikling Og Metode