Skremt av Scrum

Skremt av Scrum

Rune Moberg sluttet som utvikler da de innførte Scrum på jobben. Professor Stig Berge Matthiesen tror flere kan følge hans eksempel.

- Det var utrolig mye psykologi i det hele, sukker Rune Moberg.

Han har arbeidet som utvikler siden midten av 90-tallet, og jobbet mange år i et programvareselskap på Østlandet. Etter seks år innførte de utviklermetoden Scrum. Den nye hverdagen bestod av daglige møter hvor Moberg måtte legge frem hva han hadde gjort dagen før, om gårsdagens mål var nådd, hvorfor de eventuelt ikke var det og hva som var planen for den nye dagen.

- Det første jeg reagerte på, var at dette skulle være noe som ble innført for utviklernes skyld. De sa det ville bli mer å gjøre, men at vi ville bli lykkeligere, forteller Moberg.

- Det ble snart klart at dette var et verktøy for ledelsen.

- Straffer god koding

Alle måtte hver dag legge frem sine problemer for resten av gruppen. Problemene var som regel uinteressante, syntes Moberg, og han fikk lite ut av de halvtimes lange, stående møtene.

Videre opplevde han et press på å oppgi stadig mindre antatte arbeidstimer per oppgave. Og ettersom Moberg gjorde diverse support-oppgaver i tillegg til kodingen, måtte han ofte si at gårsdagens mål ikke var nådd, og dermed gjøre rede for hvorfor ikke.

- Dessuten straffer Scrum god koding, mener Moberg.

Ettersom Scrum legger opp til konkrete og kortsige mål, fikk han nemlig ikke mulighet til å rette opp i andres feil som han oppdaget underveis i arbeidet.

- Om man gjør noe som går utover det man har sagt man skal gjøre, spør Scrum-masteren hvorfor det tar så lang tid. Slike feil måtte heller tas opp i neste planleggingsprosess. Dermed måtte man gå inn i koden mange uker etter at man oppdaget feilen, og sette seg inn i koden på nytt. Resultatet ble at man unngikk å oppgi disse feilene. Man vil jo ikke lage livet surt for seg selv, forteller Moberg.

- Kollektiv avstraffelse

Utvikleren ser enkelte fordeler med modellen, og tror Scrum kan egne seg for "samlebånds-koding". Men ikke for de som vil gjøre et godt håndtverk. Dessuten opplevde han Scrum som en psykisk påkjenning.

- Det var slitsomt. Hver morgen måtte man huske hva man hadde gjort dagen før, og ha en plan for dagen foran seg.

Om ikke det var nok, så opplevde også Moberg det han kaller for en kollektiv avstraffelse lik den man ser i millitærfilmer som "Full Metal Jacket". Ledelsen lokket ofte med en gulrot i form av en middag eller liknende om et delmål ble nådd. Om noen i gruppen ikke klarte sitt mål, og delmålet dermed heller ikke ble nådd, røk middagen. Og for Moberg opplevdes dette som en kollektiv avstraffelse.

- Det var fryktelig mye psykologi i det hele, sukker utvikleren, som til slutt fikk arbeidsmetoden helt opp i halsen.

- Det endte med at jeg sa opp jobben min. Det gikk bare ikke.

På neste side advarer professor Stig Berge Matthiesen mot å innføre Scrum uten å snakke med de ansatte. Bruk navigasjonen under.

Utvikling Og Metode