- Smidig-prosjekter overselges

- Smidig-prosjekter overselges

- Vil ta flere år før kunder skjønner smidig, sier Anne Kristine Næss i EDB.

Anne Kristine Næss fra EDB holdt foredraget "Nå er skinnnet solgt – hvordan dreper vi bjørnen?" på konferansen Smidig 2010.

Næss mener smidig-prosjekter ofte overselges.

- Jeg har jobbet i store, superrigide fossefallsprosjekter. Men de siste årene har jeg jobbet mye med smidigprosjektert. Det er ikke bare halleluja det heller, sier hun.

- La oss si Scrum er valgt. Oppdragsgiver er nyfrelst – og godt fornøyd med budjsettet. Det er budsjettert med tre scrum-mastere på deltid - "det tar da ikke så lang tid" - samt tre team på åtte folk. Infrastruktur er ikke påbegynt, scope diksuteres. Oppdragsgiver gleder seg fordi de ser kjapp retur av investering, toppledelsen gleder seg enda mer. Hva kan gå galt? spør Næss retorisk.

Kardemommeby

- Smidig regulerer ikke dynamikken i teamet og heller ikke mellom teamet og oppdragsgiver. Du slipper ikke unna krangel, og det finnes ikke nøvdendigvis noen god måte å få løst det på, sier Næss.

- Vi lever ikke alltid i Kardemommeby, folk er forskjellige. Det kan være forskjellig måbilde, for eksempel, sier Næss.

Hun peker også på at Scrum ikke endrer ressursallokeringen i prosjektet.

- Du får ikke mye hjelp av Scrum på dette. Hva når folk ikke dukker opp? Som scrum-master er du mer coach enn prosjektleder, og når folk ikke møter opp må du klare deg med det du har fått – det forventes like mye levert. Eller hva når produkteier ikke gir tilbakemelding?

Mangler roller

Næss mener Scrum heller ikke sier noe om endringsledelse. Produktet skal inn et sted, men hvordan dette skal gå til er smidig taust som en østers på. Heller ikke PMI (Project Management Institute) sier noe om dette, påpeker Næss.

- Noen skal ta tak i løsningen og sørge for gevinstuttak. Kanskje får ingen nok kompetanse på å bruke produktet, og løsningen ender opp underutnyttet? argumenterer hun.

Hun trekker også frem Itil. Om organisasjonen bruker Itsm (It Service Managment), hvem skal sørge for at prosjektet følger de rutinene? Smidig har ingen rolle for å sørge for slikt.

I smidigprosjekter kan man ende opp med nyttig kode, men som ingen bruker, er konklusjonen hennes.

- Det er ikke alltid noen til å ta imot løsningen og gi den en god fremtid. I et styrt prosjekt med ledelse hadde det vært noen som hadde varslet om risikomomenter og fulgt prosjektet opp over tid.

Må bevisstgjøre kunden

Det er derfor hun mener smidig kan risikere å bli oversolgt. Kundene leser seg opp på smidig, men har ikke kunnskap til å vite hva de begir seg utpå.

- Det vil nok ta flere år før de skjønner rekkevidden og ansvaret som produkteier. Så poenget er – vi har kanskje oversolgt litt. Bjørneskinnet er kanskje badebukse eller overlevelsesdrakt, oppsummerer Næss.

- Du må fortelle kunden hva han har fått og hva som trengs for å fylle igjen. Produkteier må gjøres bevisst på sitt ansvar, ellers kan det hende du ender opp med å bygge en veldig fin do, men som blir ubrukelig fordi den er uten vegger. Og overhead-kostnader må estimeres inn, poengterer hun.

Utvikling Og Metode