Smidig utvider nedslagsfeltet

Smidig utvider nedslagsfeltet

Nå inntar smidig også forvaltningsfasen.

Smidig-metodikken har de siste årene inntatt mange utviklingslokaler rundt omkring i it-verden. Å jobbe i korte intensive perioder fungerer godt for å løse programmeringsutfordringer og skape nye løsninger. Men etter leveransen, brukes det andre metoder.

Dette er i ferd med å endre seg. Ifølge konsulentselskapet Bekk vil vi se mer og mer smidig metodikk også i forvaltningsfasen.

- Det er en interessant utvikling. Vi har sett at smidig har blitt dominerende i systemutviklingen de siste årene, men nå trekkes det også inn i forvaltningen, sier Frithjof Frederiksen, salgs- og markedsdirektør i Bekk.

Løser klassisk konflikt

Ifølge Frederiksen er det mye som ligger i smidig metodikk som også fungerer bra i forvaltningsfasen. Det henger sammen med at store prosjekter i større grad også endres etter levering. Det betyr at man må være fleksibel lengre enn bare i utviklingsfasen.

- I forvaltningen handler det mer og mer om å gjøre endringer som skal fort til markedet. Dette er en klassisk konflikt mellom forretningssiden og it-avdelingen. Men smidig har det fortrinn at det kan bringe endringer fortere til brukerne, sier han.

I slike endringsprosesser ønsker man jevne "releaser", for eksempel hver tredje måned. Forvaltningen blir veldig release-orientert, og får en tydelig puls med stramme tidsmessige rammer. Her har smidig bevist at det kan levere varene.

Itil og smidig

Et annen aspekt i forvaltningsfasen er fokus på å forbedre systemkvaliteten. Her er det ifølge Frederiksen igjen mange sider ved smidig metodikk som er fordelaktige.

- For eksempel å innføre automatisert testing, kontinuerlig integrasjon og testdrevet utvikling, som vi kjenner fra smidige utviklingsprosjekter. Vi ser at store deler av smidig-metodikken er meget godt egnet også i en forvaltningsfase.

I forvaltningsfasen passer smidig også godt sammen med tradisjonelle forvaltningsrammevark som Itil.

- Det er en god match mellom de to, hvor Itil er det sentrale rammeverket, men som suppleres med smidig metodikk, sier han.

Metodikken fungerer både for private og offentlige, les videre på neste side!

Utvikling Og Metode