Stor interesse for smidighet

Stor interesse for smidighet

Mystiske ord og kontroversiell utviklingstankegang sto på agendaen under landets første konferanse for smidig systemutvikling.

Scrum, Lean, sprint, backlog, iterasjon og burn down. Hva i all verden er dette? Svaret er smidig systemutvikling, eller agile development, på originalspråket. Denne uken ble landets første smidighetskonferanse arrangert på Norsk design- og arkitektursenter i Oslo. Arrangørene er folk bak nettstedet Smidig.no. Dette er en interessegruppe bestående av personer fra ulike fagmiljøer og forskjellige bedrifter. Men konferansen er en ikke-kommersiell tilstelning, fri for leverandørpresentasjoner.

Interessen for smidig systemutvikling er økende, og de 300 deltakerplassene på konferansen ble ifølge to av arrangørene, Trond Pedersen og Johannes Brodwall, raskt fylt opp. 22 sponsorer har også hengt seg på.

Endringer er positivt

De to jobber til daglig ved henholdsvis Objectware og BBS, og er offensive ambassadører for den smidige utviklingstankegangen. Et nøkkelelement ved smidig utvikling er hyppige leveranser til de faktiske brukere. Dette gir ifølge arrangørene flere fordeler, deriblant raske tilbakemeldinger, mulighet til å omprioritere og tidlig gevinstrealisering.

- Et viktig poeng er at det er fort gjort å planlegge seg bort i et utviklingsprosjekt, og så skylde på dårlig kravspesifikasjon når ting går galt. Det skriftlige skal ikke være altoppslukende, poengterer Trond Pedersen.

Smidig utvikling står nemlig i opposisjon til fossefallsmetoden i den forstand at en detaljert kravspesifikasjon ikke er det viktigste. Endringer oppfattes som noe positivt i stedet for et nødvendig onde. Koding skrives tidligere og kunden kan dermed komme med raske tilbakemeldinger. Den første implementasjonen er aldri den siste.

Den kreative prosessen handler også om å effektivisere, og i mange tilfeller kutte bort unødvendig funksjonalitet. I en rekke avanserte applikasjoner blir så mye som 45 prosent av all funksjonalitet aldri brukt, ifølge Brodwall. Det er dyrt å utvikle funksjonalitet som ingen benytter seg av.

Lynforedrag

Begrepet Scrum går stadig igjen i samtalen med de to herrene. Dette er en prosjekthåndteringsmetode innen smidig systemutvikling. Selve ordet stammer fra en rugby-formasjon. Noen karakteristikker ved metoden er korte daglige møter, sprint-er, det vil si tidsperioder hvor utviklingen foregår, Burn Down-diagrammer over progressen, samt en Scrum Master som sørger for at teamet ikke distraheres.

- Scrum karakteriseres også ved en streng prioritering over hva som er viktigst i et prosjekt, supplerer Brodwall.

Tankegangen har fått godt gjennomslag i Java, .net og Ruby-miljøer, ifølge de to. Men samtidig fremhever de at virkeligheten aldri er lik modellene. Det går an å finne en god miks som passer både utviklingsteamet og kunden.

Selve gjennomføringen av konferansen er også noe utenom det vanlige. Det er lagt opp til såkalte lynforedrag, hvor hver foreleser kun får ti minutter på å levere budskapet, før neste person kommer på podiet. Dagens siste halvdel går med til såkalte Open Space-seksjoner. Det vil si arbeidsgrupper hvor deltakerne selv kommer med forslag til tema.

Utvikling Og Metode