Adobe gir fra seg PDF-kontrollen

Adobe gir fra seg PDF-kontrollen

Adobes PDF-format blir nå en generell ISO-standard.

Adobe har besluttet å gi fra seg kontrollen over sitt filformat for dokumentutveksling, Portable Document Format (PDF), til standardiserings-komiteen International Organization for Standardization (ISO).

PDF-formatet er ifølge Adobe verdens mest brukte format for elektronisk dokumentutveksling.

- Åpenhet

Adobe kaller beslutningen om å gjøre PDF til en ISO-standard for et naturlig utslag av selskapets løfter om større åpenhet.

Dermed er PDF nå tilgjengelig som en åpen standard med betegnelsen ISO 32000-1.

Fra nå av er det ISO-komiteen som står ansvarlig for å publisere spesifikasjonene til den nåværende versjonen av PDF, versjon 1.7, og å videreutvikle og oppdatere formatet.

Dette betyr også at det ikke lenger er Adobe som har opphavsretten til PDF-formatet, men at ISO har overtatt rettighetene samt forpliktelsene til videreutvikling.

- Ved å overlate hele PDF-spesifikasjonen til ISO for standardisering, følger vi opp ytterligere vår erklærte støtte til åpenhet, sier Adobes teknologisjef Kevin Lynch.

Utviklet gjennom 15 år

- Etter hvert som både offentlige instanser og andre organisasjoner i økende grad krever åpne formater, vil vedlikeholdet av PDF-spesifikasjonen av en ekstern organisasjon sikre fortsatt innovasjon og utvidelse av det rikholdige PDF-økosystemet, som har vært utviklet gjennom 15 år, sier Lynch.

PDF tillater brukere å utveksle og lese dokumenter på en enkel og grei måte, uavhengig av hva slags miljø dokumentene ble lagd i, hvordan de betraktes på skjerm og hvordan de skrives ut, samtidig som innholdet og det visuelle uttrykket bevares uendret.

Den eksplosive veksten av internett har hjulpet til å gjøre PDF til det mest brukte formatet for dokumentutveksling både i offentlig sektor, i næringslivet og blant privatfolk.

Les om:

Utvikling