Apache til Java-krig mot Oracle

Apache til Java-krig mot Oracle

Mener Oracle blåser i lisensreglene og truer med å forlate JCP.

Apache Software Foundation mener Oracle blåser i lisensreglene for sin egen Java-teknologi, og oppfordrer de andre medlemmene i Java Community Process (JCP) til å stemme mot den neste foreslåtte versjonen av språket dersom ikke selskapet skjerper seg.

Hvis restriksjonene blir stående truer organisasjonen også med å forlate JCP.

- Hvorfor skulle vi bli værende i en organisasjon hvor reglene ikke gjelder? Å være med i JCPs arbeidsutvalg vil da være falskt av oss. Det vil vise at fellesskapet er uviktig for oss, at vi gir etter for press fra Oracle uavhengig av om det er bra eller dårlig for fellesskapet, sier ASFs president Jim Jagielski til Computerworlds nyhetstjeneste.

Langvarig konflikt

Apache er en ideell organisasjon som støtter en rekke prosjekter basert på åpen kildekode, mest kjent er webserveren Apache HTTP Server, men Apache kjører også kjente Java-prosjekter som Ant, Struts og Tomcat.

ASF ble i oktober ratifisert for deltakelse i JCPs arbeidsutvalg (EC) for tre nye år, og organisasjonen håper å benytte sin innflytelse for å få Oracle til å gi avkall på Field-Of-Use-restriksjonen (FOU) som ble plassert i teknologien av Javas forrige eier Sun Microsystems.

Konflikten er ikke ny hverken for ASF eller JCP, og saken har vært så omstridt at avstemningsprosessen rundt Javas neste oppdatering, Java 7, lenge har blitt utsatt. Men med ASFs utspill har konflikten nå nådd nye høyder.

Uenigheten går på om det bør være restriksjoner på hvordan åpen kildekode-versjoner av Java brukes. I henhold til JCPs Java Specification Participation Agreement (JSPA) kan ASF bruke Java Technology Compatibility Kit (TCK) for å teste samsvaret mellom Apaches egen Javaimplementasjon - Project Harmony - og Java-standarden, men Jagielski mener Sun la til den ekstra FOU-restriksjonen for mobile enheter etter at denne avtalen var inngått.

Vil stemme mot Java 7

Oracle protesterte selv på FOU-restriksjonen i sin tid, men endret holdning etter oppkjøpet av Sun. Oracles konsernsjef Larry Ellison har tidligere beskrevet Java som rosinen i pølsa i Sun-oppkjøpet.

Jagielski karakteriserer restriksjonen som en forbannelse for bruk av åpen kildekode, og uttrykker bekymring for organisasjonens arbeid med Project Harmony og fremtiden for dette prosjektet.

- All programvare vi utvikler ligger under Apache-lisensen, som er en programvarelisens. Ved å fortsette å jobbe med Project Harmony med restriksjonene på plass ville vi utviklet kode vi ikke kan slippe under Apache-lisensen, mener Jagielski.

ASF vil stemme imot Java 7 om restriksjonen blir stående.

- Hvis Java 7 stemmes ned viser det at det fremdeles er lik kamp igjen, og at JCP-prosessen fremdeles er en prosess for fellesskapet, sier Jagielski.

Utvikling