- Åpen kildekode redder Java

- Åpen kildekode redder Java

Mye av årsaken til at Java fortsatt holder koken ligger i rammeverk med åpen kildekode, mener Per Spilling.

For ganske nøyaktig ett år siden kom analytiker Helge Skrivervik med en kontroversiell påstand i Computerworld, nemlig at Java har passert middagshøyden som programmeringsspråk.

- Java har ikke blitt dårligere, men nyere alternativer som Ruby og Python er mer effektive verktøy for dagens utfordringer, mente han.

LES OGSÅ: - Java er på vei ut

Men det er fortsatt lite som tyder på at Java er på vei ut. Etterspørselen etter Java-kompetanse har knapt vært større enn i dag. Mye av årsaken ligger i åpen kildekode, mener Java-ekspert Per Spilling. Han er sjefskonsulent og fagsjef for Java-avdelingen i Objectware, og har arbeidet med objektteknologi siden 1988. Spilling er også medlem av Javazones programkomité.

- Med tanke på utviklingsrammeverk kan man si at åpen kildekode har reddet Java, sier Spilling, og forteller at åpen kildekode-prosjekter er svært utbredt i Java-miljøet.

- Åpen kildekode får et stadig bredere fotfeste hos mange kunder, og det er i dag utenkelig å gjennomføre et større Java utviklingsprosjekt uten å benytte rammeverk med åpen kildekode i betydelig grad, fortsetter han.

Var for tungvint

Mange prosjekter gjennomføres helt og holdent basert på åpen kildekode-rammeverk, ifølge Spilling. De kommersielle rammeverkene og produktene som fortsatt brukes mye i dag, finner man typisk innenfor spesialiserte områder som sikkerhet, databaser, overvåkning, portaler, publiseringssystemer og integrasjon.

Applikasjonsservere er også fortsatt ofte kommersielle produkter, men applikasjonsservere basert på åpen kildekode tar stadig større markedsandeler. Og noen aktører, som for eksempel Sun, har tatt konsekvensen av dette og gjort sin applikasjonsserver tilgjengelig som åpen kildekode, poengterer han.

- Mye, for ikke å si mesteparten, av nyskapningen i Java-verdenen skjer i åpen kildekode-prosjektene, hevder Spilling, og fremhever spesielt Spring som det mest sentrale Java-rammeverket.

Spring ble opprinnelig utviklet av Rod Johnson, en kjent fagprofil i Java-miljøet, som en reaksjon på Suns J2EE-rammeverk. Han var ikke fornøyd med designet, og mente det var for tungvint å jobbe med.

- Spring endret hele kursen til Java-utviklingen, sier Spilling.

De viktigste Java-prosjektene innen åpen kildekode:

Spring Framework: Det mest sentrale Java-rammeverket for utvikling av såkalte enterprise -applikasjoner. Meget omfattende rammeverk med mange forskjellige moduler, og har i stor grad erstattet J2EE/Java EE rammeverket som ble utviklet av Sun.

Hibernate: Det mest populære persistensrammeverket, eller såkalt ORM (Object Relational Mapping) rammeverk.

Apache Software Foundation: Apache er en av de mest sentrale organisasjonene innen åpen kildekode og har rammeverk og produkter innen en lang rekke områder. Noen av de mest brukte rammeverkene er:

Commons: Diverse forskjellige basisrammeverk som kan sees på som en utvidelse av standardbibliotekene som følger med Java.

Log4J: Det mest brukte loggerammeverket.

Struts v2: Et mye brukt webrammeverk.

Maven: Et verktøy og rammeverk for bygging og konfigurasjonsstyring.

Glassfish: Suns åpen kildekode-applikasjonsserver med tilhørende rammeverk.

JBoss: En annen kjent åpen kildekode-applikasjonsserver.

Utvikling