- Åpen kildekode sparer penger

- Åpen kildekode sparer penger

Kostnadsbesparelser er hovedårsaken til bruk av åpen kildekode, ifølge Linpro.

"Som man roper i skogen, får man svar", heter det. Men når Redpill Linpro har gjennomført en undersøkelse blant sine 400 kunder, tidligere kunder og potensielle nye kunder fra Norden ønsker de å bruke resultatene til å sjekke at de beveger seg i riktig retning. Og ting kan tyde på at de gjør akkurat det. Det er i hvert fall positive holdninger til åpen kildekode i deres egen kundekrets.

- Det er kvalitetsarbeid. Vi ville vite om vi er på riktig spor eller bane og ville tune virksomheten. Vi ville også få oversikt over markedet, sier administrerende direktør i Redpill Linpro, Dag Asheim.

Ni av ti svarer at de bruker åpen kildekode. Hva det innebærer, har vært en vurderingssak for den enkelte. Men 28,4 prosent sier de bruker åpen kildekode "ganske mye", mens 27,8 prosent sier de bruker det "i stor grad".

- Undersøkelsen bekrefter mye av hva vi hadde trodd, og vi er glad for å se svarene, sier Asheim.

Hippest på server

53,6 prosent bruker open source fordi det gir dem kostnadsbesparelser og 39,5 prosent svarer at det gir mer fleksible løsninger. På tredjeplass, med 27,2 prosent, kommer kontroll over egne løsninger.

- Det er nok en del som har brent seg på leverandører som sier kundene må oppgradere fordi forrige versjon ikke skal støttes lenger. De blir gisler i egne løsninger, mener Asheim.

Tre av fire mener åpen kildekode sparer dem for penger. Kun ni prosent av respondentene mener det ikke gjør det. Og det er ikke bare beinharde Linux-evangelister som har svart på undersøkelsen. En av ti oppgir ideologi som årsak til at de kjører programvare med åpen kildekode.

77,1 prosent av de spurte bruker åpen kildekode på servere, mens 63,6 prosent bruker det til utvikling. Av de som utvikler programvare, er det bare tre av ti som selv lager programvaren som åpen kildekode.

67,9 prosent tror mangel på kunnskap er årsaken til at åpen kildekode ikke brukes mer på arbeidsstasjoner.

- Vil vokse i skyen

På spørsmål om programvare basert på åpen kildekode er bedre, lik eller dårligere enn proprietær programvare, sier 39 prosent at åpen kildekode-programvare er bedre, mens 58,4 prosent mener det er tilsvarende som lukket programvare.

56,2 prosent tror åpen kildekode vil lede i markedet i fremtiden. Det er 78,5 prosent av respondentene som har planer om å øke bruken av åpen kildekode.

Asheim tror åpen kildekode kan vinne mye etter hvert som skyen kommer mer og mer på banen.

- Linux har en kjempefordel, fordi man slipper lisenser og tull. Der ser vi at frie programmer har fortrinn fremfor proprietære.

Utvikling