Begrenset vekst i Europa

Begrenset vekst i Europa

Programvaresektoren klarer ikke holde tritt med økningen i resten av verden.

Til tross for at markedet er på bedringens vei etter to år med finanskrise, ser ting til dels dystre ut for Europa. I hvert fall om man ser på programvaresektoren, hvor verdensdelen opplever en nedgang som står i motsetning til veksten på verdensbasis. En nedgang på tre til fire prosent er forventet i programvareutgifter blant bedrifter i Europa, Midt-Østen og Afrika i forhold til i fjor.

Polarisert verdensdel

Fabrizio Biscotti, forskningsdirektør i konsulentfirmaet Gartner Europe, trekker frem en todeling av det europeiske markedet, hvor de nordiske landene sammen med Tyskland, Frankrike og Storbritannia klarer seg fint, mens land som Irland, Spania, Portugal og Hellas fremdeles sitter dypt i finanskrisen.

Han er bekymret for situasjonen, og hvordan den ujevne forbedringen i det europeiske markedet vil påvirke de ulike områdene.

- Det fører til en 'polarisering' av i programvaremarkedet, hvor landene som går foran i gjenoppbyggingen er mer proaktive på kjøpsfronten, mens de som fremdeles lider under finanskrisen går glipp av de mer innovative programvare-investeringene, uttaler han til microscope.uk.

- Innen 2011 kan dette lede til et enda større gap mellom størrelsene og vekstratene på programvaremarkedene i disse landene, fortsetter han.

Bedre tider i vente

Gartner forventer likevel en global vekst i programvaremarkedet på 4,5 prosent i år, en vekst som antas å fortsette med om lag seks prosent i året frem til 2014. Og selv om tallene for Europa i år er dårlige, regner Gartner med at verdensdelen sammen med Midt-Østen og Afrika vil komme seg ut av nedgangsperioden og over på en sunn vekst innen 2014.

Utvikling