Bidrar til mer effektivt transport

Bidrar til mer effektivt transport

SPT Groups programvare bidrar til at man kan sende olje og gass i samme rør. Teknologien er valgt som Norges viktigste etter 1980.

SPT Group selger programvare og tjenester knyttet til simulering av strømning av gass og olje i rørledninger. Det omfatter produksjonsoptimalisering fra lete til nedstegningsfasen for oppstrøm. Oppstrøm omfatter utfordringene for å hente ut olje og gass fra oljebrønnen til den blir lagret.

Olga (Olje og gass simulator) ble påbegynt i 1980. Høsten 2012 kjøpte det store oljeteknologiselskapet Schlumberger SPT Group.

- Det begynte med Olga som er utviklet i et samarbeid mellom IFE og Sintef, sier Christian A. Aubert, markedssjef i SPT Group i dag en del av Schlumberger.

Institutt for Energiteknikk på Kjeller har stått for ideen og den opprinnelige utviklingen av hovedproduktet. Det var forskerne Kjell Bendiksen og Dag Malnes ved IFE som skapte den første utgaven av produktet. Finansiering sørget Statoils forskningsdirektør for.

Flerfase

Sintef bygget et laboratorium i Trondheim og gjorde eksperimenter på flerfasetransport.

For det er flerfasetransport som er det geniale. Derfor er flerfase valgt til den største norske oppfinnelsen siden 1980. For Olje er ikke olje når det strømmer opp fra en brønn gjennom et rør. Flerfasetransport gjør det mulig å sende gass, kondensat, olje og vann i samme rørledning samtidig. Flere typer oljekvaliteter kan kombineres og håndteres.

- Flerfaseteknologi er like viktig for oljeindustrien som hjulene på en bil, fremholder Christian A. Aubert.

- Det finnes ikke noe bedre eksempel på at forskning har lykkes i å etablere et kommersielt produkt. Olga brukes av 90 prosent av oljeselskapene, understreker Viktor A. Wikstrøm jr, informasjonssjef i IFE.

Til tross for suksessen er det mest berømmelse som tilfaller IFE. Det skyldes delvis oljeselskapene som har bidratt til den videre utviklingen av Olga. Neste versjon av Olga utvikles i prosjekt Horizon II i samarbeid med IFE.

Forskningen gjøres som et samarbeid. Utviklingen i form av kode gjøres av SPT Schlumberger. Veldig mye er rettet mot transport av gasskonsentrat i lange ledninger. I dag er lange ledninger mer enn 150 kilometer.

Syv produkter

Totalt er det investert mer enn 150 millioner dollar i Olga gjennom de 30 årene.

Konsulentassistanse fra flere enn hundre konsulenter over hele verden er helt vesentlig for forbedring av Olga siden konsulentene kommer til utviklerne med reelle problemstillinger som må løses.

SPT Group har syv produkter som i tillegg til Olga omfatter Olga Online, Drill Bench, Mepo, Forgas, Pipeflo og Wellflo.

Drill Bench benyttes for dynamisk simulering av brønnprosessen.

- Vi simulerer dynamisk fordi man produserer olje mens man borer, forklarer Christian A. Aubert.

Olga Online benyttes for dynamisk simulering i et sanntidsmiljø ved integrerte operasjoner. Da sammenstilles de beregnete resultatene med data fra oljefeltet.

Programmet benyttes for å vurdere behovet for å sende en "Pig" det vil si et rensemiddel, foreløpig mekanisk, som skal fjerne avleiringer som asfalt og parafin. Kan bruken av en "Pig" utsettes på grunn av forståelse for brønnstrømmen, spares det mye penger.

Ifølge Aftenposten har Statoil regnet ut at bare på Troll-feltet i Nordsjøen sparte de 30 milliarder kroner ved å bruke flerfaseteknologi som tillot transport av gass og kondensat 67 kilometer på havbunnen til land.

- Snøhvit ville ikke ha blitt bygget ut uten resultatene fra Olga. Den komplekse transporten av ubearbeidet gass og kondensat 140 kilometer var essensiell for prosjektets gjennomføringsevne, sa Terje Overvik, tidligere utvinningssjef i Statoil ifølge SPT Group.

Les om:

Utvikling