Bli med på ODF-utviklingen

Bli med på ODF-utviklingen

Norske aktører inviteres til å komme med innspill til ODF-standarden.

- Jeg håper norske it-eksperter nå benytter anledningen til å delta i det framtidige arbeidet med ODF-standarden, sier administrerende direktør Trine Tveter i Standard Norge.

Hun inviterer nordmenn til å komme med innspill, nå som ODF-standarden skal revideres og oppdateres.

ODF ble en ISO-standard i 2006, og har siden blitt et krav for norske offentlige virksomheter. "Og derfor en standard både enkeltpersoner og virksomheter er nødt til å forholde seg til" som Standard Norge sier.

De har satt ned en norsk komité som skal komme med innspill til ISO/IEC-komiteen, som er ansvarlig for revideringen. Det skal også rekrutteres norske it-folk som skal inn i en internasjonal arbeidsgruppe.

- Her har man muligheten til å påvirke en standard som har stor betydning for vår kommunikasjon med offentlig sektor, sier Tveter i en pressemelding.

Har du noe på hjertet om ODF-standarden, kan du kontakte Bjørnhild Sæterøy i Standard Norge.

Utvikling