Bruk kameraet som tekstskanner

Bruk kameraet som tekstskanner

En ny versjon av OCR-programmet OmniPage lar deg droppe skanneren til fordel for et vanlig kamera.

OmniPage har gjennom mange år vært et bra verktøy for å digitalisere papirbaserte tekstdokumenter til elektronisk lesbar tekst.

Etter en tur gjennom skanneren sørger OmniPage ved hjelp av OCR-teknologi (Optical Caracter Recognition eller optisk tegngjenkjenning) for å oversette tekstbildet til et redigerbart tekstdokument.

I versjon 16 av OmniPage Pro har produsenten Nuance sørget for å videreforedle OCR-teknologien slik at den også fungerer med bilder fra et vanlig digitalkamera.

Ikke uproblematisk

Det er imidlertid en rekke potensielle feilkilder som kan dukke opp i det man overlater tekstskanningen til et digitalkamera.

Avfotograferer man for eksempel en side fra en avis eller et magasin er papiret gjerne litt bøyd eller krøllete. Og det er ikke alltid lett å bilder som er fullstendig parallelle med papirkantene. Begge disse elementene er med på å gjøre den etterfølgende OCR-behandlingen vanskelig.

En nyutviklet teknologi ved navn «3D Correction Technology» i OmniPage Pro 16 skal imidlertid ta hånd om disse elementene og bedre nøyaktigheten enten man avfotograferer med en ordinær skanner eller et digitalkamera.

OmniPage Pro 16 kan også gjenkjenne norsk. Veiledende pris for fullversjonen er 4 500 kroner. Har du en tidligere versjon av programmet koster oppgraderingen rundt 1 800 kroner inkludert mva.

Du finner mer informasjon om den nye versjonen hos nuance.com

Utvikling