Cantara får giga-wiki og lokaler

Cantara får giga-wiki og lokaler

Objectware-samfunnet flyttes, og Cantara lager utvikler-hus.

Javabin-veteraner startet i fjor organisasjonen Cantara, "stiftelsen for fremme av programvareutvikling i Norge".

Den ideelle bransjeorganisasjonen får nå wiki-en til Objectware Community, med hundrevis av sider med fagdebatt, diskusjoner og tips.

Wiki-en ble opprettet i 2008 for å utarbeide og diskutere gode retningslinjer for å gjennomføre krevende it-prosjekter.

«For å nå ut til et enda større publikum og samtidig legge til rette for videre diskusjon og utvikling på en uavhengig arena, velger vi nå å flytte innholdet fra vår egen wiki til Cantaras fagwiki. Objectware synes Cantaras initiativ for å styrke norsk programvareutvikling er et spennende tiltak,» skriver Objectware i en uttalelse på Cantaras nettsider.

- Tanken med vår community wiki var å ha et åpent forum, ikke bare for Objectware-ansatte, men også for resten av bransjen. Vi har fått noen tilbakemeldinger på at det var litt begrenset hva enkelte følte de kunne bidra med siden det stod Objectware på wikien. Derfor har vi besluttet å flytte wikiens innhold til Cantara, ettersom den er en nøytral wiki hvor det er lettere å få deltagere fra hele bransjen til å delta, forklarer Per Spilling, sjefskonsulent og fagansvarlig for Java i Objectware.

Husjakt

Thor Henning «Totto» Hetland, som selv tidligere har jobbet i Objectware, setter pris på kunnskapsdonasjonen.

- Cantara er utrolig fornøyd med at vi får den tilliten å videre foredle informasjonen Objectware har lagt ned. Der er det masse viktig faglig informasjon, sier han.

Også Cantara har bidratt i wiki-en.

Ellers ruller Cantara-prosjektet videre mot deres mål om å samle utviklerbransjen her til lands. Nå jakter gjengen på hus.

- Det er det viktigste prosjektet vi jobber med i 2010, sier Hetland.

- Vi ser på lokaler og forskjellige finansieringsmodeller. Målet er å få huset etablert i løpet av året, men det er en plan og ikke en forpliktelse. Vi er veldig avhengig av å finne riktig lokale, og vil ta den tiden det trenger for å finne et som duger.

Smeltedigel

Huset skal bli en smeltedigel av fag, kompetanse og innovasjon.

- Det er viktig å ha et sted hvor folk kan droppe innom. Setter du smarte folk i samme lokale er det ingen grenser for hva som kan dukke opp i etterkant, sier Hetland.

Ulike fagmiljøer skal også kunne benytte lokalet til møtevirksomhet.

- Vi har engasjert nøkkelpersoner i de fleste aktive «communities» i planleggingen for å sikre at vi lander på en best mulig løsning for alle.

Tror du Cantara kan få det til? Trenger vi en slik organisasjon? Si din mening under, og stem i boksen over!

Utvikling