Derfor har Java en fremtid

Derfor har Java en fremtid

Andre språk står klare til å ta over tronen, men Java holder koken.

Tar man en ringerunde om hvilken programmerings-kompetanse som er mest ettertraktet er standardsvaret Java. Det Sun-utviklede språket har av ulike grunner blitt et av it-brasjens viktigste. Men det råder usikkerhet om hvordan fremtiden ser ut.

- Folk er veldig spente om hva som skjer med Java etter at Oracle kjøpte Sun. Sun har hatt Java som sitt hjertebarn. Hvordan vil Java behandles i denne nye sammenhengen?, spør Trond Wasskog, teknologidirektør i konsulentfirmaet Bekk.

I tillegg har Java blitt fri kildekode. Det betyr at flere vil påvirke utviklingen, selv om Sun foreløpig er den ledende kraften.

- Oracle-sjef Larry Ellison har sagt at Java kanskje er det viktigste kjøpet de har gjort. Samtidig har vi ikke fått klare signaler om hvordan fremtiden ser ut, sier Wasskog.

Gammel kode fjernes

Wasskog har jobbet med Java i 15 år, og er involvert i flere store prosjekter, for blant annet BBS, ABB, Nav og Statens vegvesen. Noen av dem varer i fire-fem år.

- De store prosjektene er best, da får man kontinuitet, sier Wasskog.

I slike lange prosjekter flyttes mye gammel funksjonalitet over til Java. For å spare kostnader og redusere risiko, moderniseres de gamle systemene ofte gradvis. Hverdagen dreier seg mye om å forholde seg til gammel kode, eller "legacy code", koder som ikke lenger støttes av support.

- Og nå har Java selv blitt såpass gammel at en del av prosjektene består av å oppgradere eldre javakode, forteller Wasskog.

Java har blitt modent, ifølge Wasskog. Kanskje til og med litt for modent. For ti år siden handlet Java om førstegangs programmering. Nå har de fleste føyet det inn i sine kjernesystemer. Tyngden flyttes til videreutvikling og forvaltning.

- Vi snakker om svære applikasjoner. Java er også blitt en plattform. Det er en standard. Men vi ser et skifte hvor Java utfordres av andre, sier han.

Spring Framework er et eksempel som forenkler utvikling av Java EE-applikasjoner. Rammeverket tilbyr fleksibilitet til utviklerene, samtidig som det tilbyr enkle og velprøvde løsninger for bedriftene. Utvikling og testing er mye mer effektivt enn i tradisjonell J2EE.

- Du ser at Java EE har tatt lærdom av Spring. Java har som regel at alt skal være bakover-kompatibelt. Det betyr at det det er vanskelig å ta ut utdaterte deler av språket.

- Hvis Java fortsetter med denne kompromissløse bakoverkompatibeliteten vil det kjøre seg selv fast og bli stadig mer uhåndterlig. På tross av dette vil vi ha utvikling og forvaltning av Javakode i minst ta 20-30 år framover, sier Wasskog.

Les om:

Utvikling