Dette mangler i Windows Phone 7

Dette mangler i Windows Phone 7

Compello møter tungvint byråkrati og savner en markedsplass for appene.

For et år siden gjennomførte Microsoft en av sine største genistreker for å få fart på utviklingen for Windows Phone 7. Under Mix 10-utviklerkonferansen introduserte selskapet gratis tillegg for eksisterende utviklerverktøy som Silverlight og Visual Basic. Med et slag fikk en Windows-mobilplattform i motvind noen titusen nye utviklere som fikk et nytt ”vindu” å utvikle mot. Kodebase og verktøy var like for de to andre ”vinduene” - web-grensesnitt og pc-applikasjon.

Et år senere fungerer selve utviklingen bra, men inngang og utgang for utviklerne er en kjempeutfordring.

Ett utviklermiljø, tre mål

Compello er leverandør av økonomisystemer på nett. De hadde gått gjennom en endring fra klient/server-arkitektur til å ta i bruk .Net-miljø kombinert med Azure som applikasjonsplattform. Kundene fikk grensesnitt gjennom nettleser eller som lokal applikasjon.

I fjor sommer begynte de å utvikle for det tredje vinduet: Mobil basert på Phone 7. Først ut er en fakturakontrollapplikasjon. Den er tilpasset et brukerscenario der kontroll og anvisning av fakturaer er saker som egner seg når man har litt tid til overs på vei mellom steder.

- Det gikk svært raskt å utvikle til en mobilplattform i seg selv. Siden to ”vinduer” var klare, kunne vi gjenbruke masse kode til en mobil-app. Dette har også en fordel for brukersiden. Siden brukerne er vant til virkemåten på web eller i pc-apps, er opplæring til mobilplattform kjemperask siden virkemåte og termer er de samme der, sier Yngvar Ugland, teknologidirektør i Compello.

Når applikasjonsplattformen ligger i nettskyen, er det én viktig forutsetning for effektiv mobil-applikasjon - at det meste av prosesseringen gjøres på serversiden.

Den store utfordringen er ikke verktøy eller kodeutvikling. Men veien ut er et problem.

- At Windows Marketplace ikke er på plass for oss er et kjempeproblem for å kunne tilby løsningen kommersielt. Vi kunne selvsagt publisert det i et annet land, men dette er en norsk applikasjon for norske brukere, poengterer Ugland.

Byråkratisk tilgang

Utviklere kan nyte at det er enkelt med utviklerverktøy, men det er ikke bare enkelt med å få til en enhet å utvikle til.

- Vi møter en stor prosedyre med å få godkjent en Phone 7-enhet å utvikle til. Og når en enhet er godkjent, er det en ny prosedyre å få ”åpnet” enheten slik at utviklerkode kan sendes inn for bruk, sukker Ugland.

Han sammenligner dette med hvordan en konkurrent som Apple gjør det:

- Det er helt motsatt. Det er kjempeenkelt å komme i gang med utvikling mot en enhet. Men verktøyene for utvikling er langt fra like gode som de Microsoft har.

- Det siste er delvis knyttet til hva man får tilgang til å bruke i en Phone 7. En smarttelefon er en sterkt personlig enhet som alltid er med eieren, den har gps, kamera, blits/lyssensor, trådløs nett, og så videre. Vi kan ta i bruk egenskapene til noen av disse, men ikke alle. Vi tror at fri tilgang til alle funksjoner i hele smarttelefonen ville drevet innovasjonen for Phone 7 ytterligere, sier Ugland.

Utvikling