Eksporterer olje-it i stor stil

Eksporterer olje-it i stor stil

Norsk olje-it er hot. Produktene ligger i front og er lett salgbare i et internasjonalt marked.

At oljesektoren er viktig for Norge er ingen hemmelighet. Men olje i Nordsjøen flommer ikke opp av seg selv. Det krever komplekse og kritiske prosesser, som i økende grad er datastyrte. Det er knapt nok deler i oljeverdikjeden som ikke er kontrollert av datasystemer. Det har åpnet et helt nytt marked. Olje-it er svært interessant for investorer, ifølge Jon Øyvind Eriksen i Investinor.

- Dette er totalt sett det viktigste investeringsområdet vi har for tiden. Mange investeringer i it er nettopp relatert til olje- og gassbransjen. Av de elleve it-investeringer vi har gjort er seks knyttet topp til prosessene i olje- og gassbransjen, sier han.

Investinor er et statlig investeringsselskap, som sammen med private medinvestorer gjør en innsats for å bringe lovende norske bedrifter ut i verden. Investinor har fire milliarder kroner på bok og mange av investeringene innen it og olje gjøres sammen med Statoil.

Eriksen nevner selskaper som Numascale, GasSecure, Aptomar, Exprosoft, Verdande Technology og Robotic Drilling Systems (se egne bokser), som har et vidt spekter av ulike løsninger.

- Vi har også har nettopp gjort en stor kartlegging av norske programvarebedrifter innen ulike bransjer, som viser at det er både god vekst og lønnsomhet for programvarebedrifter innen olje- og gassegmentet i Norge, sier han.

Boreoperasjoner

Det nye gullmarkedet har en enorm spennvidde i type nisjeprodukter. Løsningene kan variere fra fra en chip i servere som kobler sammen mange blade-servere slik at de kan fungerer som en slags supercomputer til trådløse gassensorer og ulike typer borerobot-systemer. Data fra seismikk trenger mye plass, det er store datamengder som håndteres, samtidig som mange prosesser må styres og overvåkes. En boreoperasjon støtter seg på mange ulike prosesser samtidig.

Ifølge Eriksen var oljerelaterte it-investeringer nummer en på lista i første halvdel av 2012. Hele 24 prosent av investert kapital i de første seks månedene av 2012 ble gjort i denne sektoren.

- It-delen er nok en betydelig del. Noen ganger er det hele it-basert, så har du også selskaper som driver med robotikkdrilling, hvor styringssystemene er programvarebasert, men hvor mye av verdiskapningen også ligger i den mekaniske delen.

Størrelsen på disse selskapene er forskjellig, men det er et typisk mønster at smarte ingeniører lager programvare for oljeselskaper og at de kjøpes opp, slik at større klynger former seg eller integrerer seg i selve oljeselskaper. Dessuten er selskaper som Statoil i høyeste grad med på å finansiere nye og bedre løsninger gjennom investeringer.

Attraktivt i Brasil

Mye av det som skapes i Norge går til utlandet. Oljemarkedet er globalt og norske produkter er attraktive i utlandet. I økende grad utvinnes olje og gass på vanskelige sokler og de tekniske utfordringene er de samme. Har man, som norske oljeaktører, operert på dypt vann, kan man gjøre det nesten hvor som helst.

- Teknologi fra Norge er veldig attraktivt i for eksempel Brasil, hvor det borres utenfor kysten der, sier Eriksen.

Norge har et skatteregime som gjør det veldig gunstig for oljeselskaper å plassere forskning her, dermed økes kunnskapsmiljøet ytterligere. Særlig rundt Stavanger, Kristiansand og Grimstad er det store miljøer, men langs hele kysten finnes det oljevirksomhet.

Eriksen påpeker at vannkraft og strøm, selv om vi snakker om energibransjen, er et totalt forskjellig område, med forskjellige kunder og investorer. Oljerelatert it er mye nærmere shipping og maritime virksomheter. Også miljøteknologi har grenseflater mot oljeutvinning.

- 30 prosent av brutto nasjonalproduktet i Norge er generert av oljeindustrien. Halvparten er eksport, og det øker. Oljerelatert teknologi er den dominerende delen av norsk verdiskapning, sier Eriksen.

Nesten romfart

Også prosjektleder Kjell O. Johannessen i Norwegian offshore and drilling engineering (Node) mener at olje-relatert it har en gyllen fremtid. Node er en næringsklynge med 57 bedrifter innen olje- og gassnæringen på Sørlandet.

- Dette er et område som er vesentlig større enn de fleste tror. Det er nesten romfart, sier han.

Han skisserer hvordan data gjennomsyrer hvert ledd ledd i prosessen når det bores flere tusen meter under plattformene. Datasystemer, roboter, hundrevis av komponenter.

olj- Dette er en systemkompetanse som er helt unik, og er på linje med fly- eller romteknikk, sier Johannessen.

Og alt styres med det ytterste som er av tilgjengelig datateknologi, stort sett utviklet i Norge.

- Norske bedrifter klarer å hevde seg i verdensmarkedet. Den måten vi samarbeider på tverrfaglig fungerer godt.

Node representerer en totalomsetning på ca. 45 milliarder kroner, mot fem milliarder i 2005. Innen nettverket jobber 10.000 ansatte. Eksportandelen er på over 90 prosent, ifølge Johannessen.

Og uten it hadde vi ikke vært der, sier han.

Big oljedata

Ifølge Paul Chaffey i Abelia - en interesseorganisasjon for kunnskapsbedrifter i NHO - har olje- og gassindustrien i alle år vært en viktig drivkraft for innovasjon innenfor it, og it er avgjørende for dagens lete- og driftskonsepter på norsk sokkel. I dag har automatiseringen og teknologibruken kommet så langt at man nesten kan si at oljeindustrien har blitt en it-industri.

- For i alle ledd i verdikjeden er it-hardware, software og tjenester avgjørende for å kunne lykkes. Det er it som gjør at man har verktøyene som skal til for å finne et Johan Sverdrup-felt på et sted på et sted der man har lett flere ganger før.

Og det er it som gjør at man kan fjernstyre havbunnsinstallasjoner fra land, over hundre kilometer unna. Er det noen som har behov for behandling av "Big Data" er det oljeindustrien, med alle sine geologiske, seismiske og operative data, slår Chaffey fast.

Verdensledende

Ledende teknologileverandører til oljeindustrien som Schlumberger, Kongsberg Maritime. FMC og Aker Solutions er ifølge Chaffey også verdensledende it-bedrifter. Dels gjennom å utvikle nye løsninger og programvare selv. Og dels ved at de kjøper opp lovende små og mellomstore it-bedrifter i Norge og internasjonalt.

- Disse it-miljøene er ikke like kjente som de store internasjonale varemerkene, men når det gjelder kompetanse og fremtidsutsikter er det mange gode eksempler på at norske it-miljøer i energibransjen er blant de aller fremste, sier Chaffey.

I likhet med helsesektoren har oljeindustrien et behov for å se ting der det er vanskelig å komme til. Man vil helst ikke skjære opp noe eller lage store hull hvis man kan få tak i informasjon på andre og bedre måter.

- It-bransjens visualiseringsteknologi, med blant annet 3D-bildebehandling, er et godt eksempel på en kundedrevet innovasjonsprosess der oljebransjens behov for lavere kostnader og bedre arbeidsprosesser utløser teknologiutvikling i it-bransjen, sier han.

Norsk it-eksport

Det er mange "ukjente" selskaper som jobber med oljerelatert it. Her en selskapene som det statlige investeringsselskapet Investinor har puttet penger i:

Numascale:

Stordata, chip for storskala in-memory computing. Brukes for eksempel til å kjøre store seismikkberegninger med mange terabyte data i arbeidsminnet (RAM).

GasSecure:

Trådløse gassensorer, kan for eksempel monteres på oljeplattformer for å oppdage om det er eksplosjonsfare på grunn av gasslekkasjer.

Aptomar:

Maritimt miljøovervåkingssystem, inkludert utstyr med infrarødt kamera, radar mm. Kan brukes til å fastslå lokalisering, størrelse og egenskaper til oljesøl på vann

Exprosoft:

Programvare for overvåkning og drift av oljebrønner, brukes både for å optimalisere utvinning og for å håndtere risiko

Verdande Technology:

Erfaringsbaserte ekspertsystemer for å understøtte krevende og risikofylte arbeidsoperasjoner, for eksempel boring av nye oljebrønner

Robotic Drilling Systems:

Undervanns (sub sea) fullautomatisert borerigg som kan fjernstyres, det vil si en borerobot

Kilde: Investinor

Les om:

Utvikling