ERP gjør endringene dyre

ERP gjør endringene dyre

Omorganisering og forretningsendring koster, og mange virksomheter utfordres av uforutsette kostnader.

Det kan være både omfattende og dyrt å innføre endringer i bedriften. Det viser en ny undersøkelse fra IDC, som er gjennomført blent 167 toppledere i Nord-Amerika og Europa.

Undersøkelsen antyder at tilleggskostnader i forbindelse med omorganisering og nye forretningsbehov faktisk krever ny implementering av virksomhetens forretningssystem hele i 15 prosent av tilfellene.

60 prosent av disse oppgir at de da allerede har brukt over 2,5 millioner dollar (ca. 15 millioner kroner) på implementering av forretningssystemer.

På toppen av utgifter direkte knyttet til arbeidet med re-implementering kommer også en rekke ekstrakostnader i form av tapt produktivitet.

Må kalkulere kostnader

Ifølge IDC har mange av de store ERP-leverandørene nylig gjort store endringer i løsningene sine. Det er en utfordring for mange, spesielt for virksomheter som har implementert nye ERP-løsninger i løpet av de tre siste årene, noe rundt 70 prosent av respondentene svarte de hadde.

- Det er ikke unaturlig å anta at løsninger implementert de tre siste årene ville vært mer moderne og derfor mer fleksible og endringsvennlige. Undersøkelsen viser et ganske annet bilde, sier Michael Fauscette i IDC.

På tross av at mange av de nye ERP-løsningene gjerne markedsføres som både fleksible og endringsvennlige, viser nemlig data fra undersøkelsen at endringer i forretning og virksomhet likevel kommer med en uventet høy prislapp i kroner og øre, produktivitet og tid.

Fauscette påpeker at kostnader knyttet til ERP-løsninger dermed ikke bare kan kalkuleres med implementering- og lisenskostnader.

- Organisasjonene må også kalkulere inn de løpende kostnadene knyttet til ufleksible løsninger som ikke understøtter forretningsendringer, som også inkluderer selv de nyeste løsningene anskaffet de siste tre årene, sier Fauscette.

- IDC finner at selskaper må gjøre undersøkelser for å finne ERP-systemer som kan gi fleksibiliteten som kreves for å møte forretningsbehovene, avslutter han.

Utvikling