Et utfordrende år for Java

Et utfordrende år for Java

Endelig ser det ut til at det igjen skjer fremskritt i Java-utviklingen.

Sun gikk. Oracle kom. Apple gikk. Apple kom. IBM kom sterkere. Det har ikke vært et rolig år for Java-miljøet, man kan heller kalle det helsprøtt.

Oracle og IBM har falt hverandre om halsen. De er begge fullstendig avhengige av Java. Apple vil ikke lenger tilpasse Java til sitt operativsystem. Det overlates til Oracle.

- Java er noe av de mest verdifulle vi fikk ved oppkjøpet av Sun. Vår mellomvarestrategi er fullstendig basert på Java. Jeg tror at ingen andre har investert så mye i Java, sa Larry Ellison, administrerende direktør i Oracle på utviklerkonferansen Javaone.

Gammel og grå

- Jeg håper dere fortsatt skriver Java når jeg er blitt gammel og grå og våre barn har vokst opp. Jeg skal gjøre mitt til at det er mulig, sa Henrik Ståhl, produktsjef i Oracle for Java, med ansvar for strategi på konferansen Jfocus i februar.

For etter at Oracle kjøpte Sun har det vært satt spørsmålstegn ved Oracles satsning. Grunnen er Suns mange ulike tiltak innen it-teknologi, fra maskiner til programvare, en innsats Sun tapte penger på.

Den lange tiden det tok før oppkjøpet av Sun ble godkjent, Oracles prioritering av Suns forskjellige teknologier og tiden før Oracle hadde overtatt Suns datterselskaper har skapt usikkerhet og frustrasjon.

At Javas grunnleggende utvikler James Gosling valgte å slutte da Oracle kjøpte Sun har gjort det nødvendig for Oracle å poengtere sin strategi for Javas fremtid siden det hadde skjedd lite rundt Java siden 2006.

- Oracle ønsker at Java skal lykkes. Oracle investerer derfor mer i Java enn Sun. Vi har flere utviklere, fremhever Ståhl som leder det svenske utviklingsmiljøet for Java i Stockholm.

Andre utviklingssteder er Burlington og Santa Clara i USA og St. Petersburg i Russland.

Mest benyttet

Java er blitt verdens mest benyttede programmeringsspråk for å løse forretningsproblemstillinger. Det var ikke intensjonen i 1995. Da skulle det håndtere interaktive tv-tjenester.

I løpet av disse årene er ikke Java lenger bare et programmeringsspråk, men et programmeringsmiljø og et uavhengig utviklingsmiljø, JCP, Java Community Process.

Ikke alle er enige i uavhengig. For Oracle har styreformann og peker ut ledelsen i JCP. Det faller mange tungt for brystet. Dette er ikke nytt med Oracle. Det gjaldt også Sun. Og for Sun har klagen vært at det har skjedd alt for lite med Java siden 2006.

Derfor drømmer en rekke medlemmer av JCP at Oracle skal la en totalt uavhengig interessegruppering overta styringen av Java-utviklingen. Det var Oracle selv tilhenger av i 2007, men mye har hendt siden.

Grunnen til uenigheten rundt JCP er fordi Java ikke godkjennes av en internasjonal standardiseringsorganisasjon som C++, som nå kommer som ISO C++2011.

Oracle har en rettstvist med Google om misbruk av Java-patenter i Googles Android operativsystem for mobile apparater. For det handler først og fremst om prisen for bruk av Oracles intellektuelle rettigheter. Spørsmålet om lisenser har fått det sveitsiske programvareselskapet Myriad til å saksøke Oracle.

Den videre utviklingen av Java har medført store gnisninger med Apache Software Foundation som ikke ønsker restriksjoner på sin Harmony implementering av Java. Apache trakk seg derfor fra JCP i desember 2010.

Java er et objektorientert programmeringsspråk med mål om å favne alt av it-utstyr. Les videre på neste side!

Les om:

Utvikling