Etterlyser mindre skreddersøm

Etterlyser mindre skreddersøm

PA Consulting tar kundene i lære: Leverandørene bør få større frihet i anbud.

I tilbudsforespørsler om outsourcing, er det ofte at kundene stiller krav til at leverandørene skal drifte på en helt spesiell måte. Slik skreddersøm kan bli kostbart og dyrt.

Nå tar PA Consulting et oppgjør med det de mener er detaljspesifisering fra kundene, og etterlyser slakkere krav.

- Kunden bør gi rom for at leverandøren skal svare på hva som er sin standard for driften, i stedet for å gi spesifikke krav, sier konsulent Ole Kroknes i PA Consulting.

Han jobber med driftsprosjekter og ITIL for det offentlige og private, både fra kunde- og leverandørsiden.

Kostbart

Kroknes trekker frem et eksempel der kunden trenger en rapport for oppetid på tjenestene, og rapporten må komme etter en gitt frekvens. Kravet fra kunden kan være en henvisning til en bit av ITIL som omhandler nettopp dette, men det blir for detaljert.

- Man kan spesifisere kravet sitt på en bredere form, og ikke være så spesifikke på hvordan leverandøren løser det, sier Kroknes.

Han understreker også at ITIL er beregnet for interne leverandører, ikke for kommersiell bruk.

- Leverandørene er mest interesserte i å gi tilbud på slik de vanligvis gjør driften. Hvis ikke blir det skreddersøm, og det driver opp prisen, sier Kroknes.

LES OGSÅ: Sparer penger på insourcing

Direktør for driftstjenester i Ergogroup, Morten Søgaard, kan bekrefte at outsourcingsanbud ofte blir for detaljert spesifisert, og gjerne spesifisert på andre områder enn det som er viktig, altså tjeneste og kvalitet.

- Det er en del kunder som bruker eksterne rådgivere som lager omfattende og detaljerte spesifiserte kravspesifikasjoner, samt detaljerte håndteringsregimer. Det er i konflikt med det kunden ønsker – altså å kjøpe en tjeneste til en gitt kvalitet, sier Søgaard.

Han understreker at det er enkelte kunder som er flinke til ikke å gi slike rådgivere for frie tøyler. Hvis det blir detaljert, blir det fort kostbart.

- Med outsourcingsavtaler som er for detaljerte, går vinningen ofte opp i spinningen, sier Søgaard.

Må bli tøffere

Det er også et ansvar som påhviler leverandørene. Særlig offentlige prosjekter kan være strenge i sine utforminger, og det er vanskelig å risikere å falle utenfor det som etterspørres.

- Likevel må leverandørene bli flinkere til å si nei, og fortelle hva som er sin standard å gjøre ting på. Dermed synliggjør man kostnaden for kunden, sier Kroknes.

Han vet at det ikke er lett.

- Det er vanskelig å si nei, når du vet dine konkurrenter sannsynligvis sier ja.

LES OGSÅ: Store utfordringer for outsourcing-leverandører

Utvikling