Etterlysning: 10 Powerbook G3

Etterlysning: 10 Powerbook G3

Professor emeritus Ingar Roggen leter som besatt etter gamle Mac-bærbare.

Professor emeritus Ingar Roggen trenger ti Powerbook G3 for å fullføre sitt livsverk innen websosiologi.

På 90-tallet satte han i gang en gruppe i krysningen sosiologi og it. Faget var lite, men spennende og potensielt veldig sterkt. Men så ble det drept av kvalitetsreformen som bølget innover universitetene.

- Kvalitetsreformen raderte ut alle småfagene. Et av de mest spennende var et fag de kalte tverrfaglig informatikk, hvor man både fikk humaniora, samfunnsvitenskap og forvaltningsinformatikk. Jon Bing var på den ene siden, og vi på den andre. Det var et veldig lovende fag, mener Roggen.

-Nye kart med nye kartlesere

Det Roggen & co gjorde, var å tegne moderne og tidsriktige kart av samfunnet.

- For å tegne det må man ha nye karttegnere og nye kartlesere. Det var det vi utdannet. Dataspråket som var relevant i den forbindelse, var Hypercard.

Hypercard er et programmeringssystem som ble skrevet av Bill Atkinson i Apple og lansert i 1987. Det var det første hypermediasystemet med suksess før internett kom.

- I hypercard lå oppslaget til world wide web. Atkinson gjorde nøyaktig det samme som Linux gjorde med Linux senere, og ga det ut gratis. Hvem som helst skulle kunne programmere det, og da måtte hvem som helst kunne få tak i det. Det var det første åpne kildekode-prosjektet i stor målestokk. Men det skjedde så innmari mye på den tiden. Apple, som gjerne vil ligge foran, hostet seg videre, sier Roggen.

Og dermed droppet Apple hypercard.

- Jeg husker mine studenter opplevde det som om Atlantis sank i havet for andre gang.

Trenger ti

Men for Roggen var det i utgangspunktet ikke noe problem. Han arvet til stadighet gamle Apple-maskiner etter hvert som universitetet byttet utstyr, noe de gjorde i stor skala.

- Så viste det seg til slutt at Powerbook G3 var den løsningen som tilsvarer T-Forden. Den stopper aldri og kjører Hypercard effektivt. Det er den maskinen som drifter Hypercard best. Jeg har forsøkt igjen og igjen å finne ut hvorfor, men kan ikke forklare hvorfor det er slik, sier han.

Hypercard kan kjøre på gamle Mac-er, men fungerer ikke bra nok, mener Roggen. Han har også støtt på selskapet Run Revolution som tilbyr hypercard-konvertering.

- Runrev er på hugget, og det vil ikke forundre meg om det kommer dramatiske overraskelser når det gjelder programmeringsspråk. Hypercard er kompatibelt, men det tar tid. I mellomtiden synker skipet under mine føtter, sier Roggen.

- Så derfor prøver jeg å få tak i ti Powerbook G3. Jeg har lett på Finn, og der går G4 og laptopper av moderne art som varmt hvetebrød. Men tilbudene jeg har fått på G3 holder ikke, sier Roggen.

- Ti Powerbook G3?

- Jeg må være sikker på at jeg har et reservoar, et reserveopplag, sier Roggen.

I mellomtiden fortsetter altså jakten.

Powerbook G3 har for øvrig havnet på Inforworlds liste over tidenes mest legendariske maskinvare.

Utvikling