EU avgjør bruktsalg av lisenser

EU avgjør bruktsalg av lisenser

Usedsoft vil selge brukte lisenser til nye kunder, men Oracle nekter.

En krangel mellom Oracle og en kunde i Tyskland om bruktsalg av lisenser skal nå behandles av EU-domstolen.

Selskapet Usedsoft startet med kjøp og salg av brukte Oracle-lisenser i 2005. Oracle mener dette ikke er tillatt etter lisensavtalene de har med sine kunder, som ikke dekker bruk for tredjepart. Og Oracle definerer en bruktkjøper som tredjepart.

Det er en tysk føderal domstol som har sendt saken videre til EU-domstolen, som nå skal vurdere om bruktlisenssalg er lovlig etter EU-retten.

- Bruktlisenser reiser en del interessante spørsmål. For eksempel om det faktisk finnes et annenhåndsmarked for lisenser. Lisenser er priset etter hva den skal brukes til. Om den er priset fordi de er knyttet til en maskinvareenhet og dens eier, så må den prises annerledes om den skal gjelde for alle suksessive eiere av maskinvaren, påpeker Geir Hogstad, salgssjef i PC-Ware. Selskapet er lisensrådgivere og store innen lisenssalg for Adobe, Microsoft og Novell.

- I bedriftsmarkedet er det for eksempel vanlig med volumavtaler hvor man betaler for en bestemt versjon av programvare for et antall enheter. Slike avtaler inngås for én til tre år, og er knyttet til bedriften. Maskinvare som selges ut, må derfor få slettet programvare under denne avtalen, forklarer Hogstad.

Ikke som epler og pærer

Lisenser er en intellektuell opphavsrettighet til hvordan programvare skal brukes og prises. Som regel behandles programvare som åndsverk på linje med malerier, fotografier og originaltekster etter lovene i de fleste land. Utfordringene kommer med at programvare er åndsverk som er unike, men kan mangfoldiggjøres billig og i en håndvending gjennom it-systemer.

- Bedrifter som vil spare penger på lisenser ser heller på volumavtaler enn på bruktsalg for å få ned prisene. Stykkpris per lisens i en volumavtale er gjerne langt lavere enn enkeltsalg av programvarebokser. Prisingen henger sammen med at avtalen for eksempel begrenser videresalg. En lisens med rett til videresalg vil derfor bli dyrere, sier Hogstad.

Selv om Usedsoft får medhold i EU-domstolen, er Hogstad usikker på om det finnes et marked for bruktsalg av lisenser her til lands.

- Man kan se for seg at oppkjøp av to bedrifter med hver sin volumavtale kan åpne for at én avtale blir til overs. Men den vil være begrenset i tid, og den vil gjelde for en bestemt versjon av programvaren. Det spørs hvilken verdi en slik avtale egentlig har, påpeker Hogstad.

Han mener også at det må på plass avtaler om ansvar for programvaren ved videresalg. For eksempel hvem som er ansvarlig for at programvaren oppdateres, eller at den ikke er infisert med datavirus eller annen skadevare.

Lisenssalg eller programvaresalg

Kjernen i den tyske rettstvisten er at selskapet Usedsoft hevder at en attestert rettighetserklæring fra den opprinnelige lisensinnehaveren bør holde for at noen skal kunne kjøpe en bruktlisens. Når den opprinnelige lisenseieren frasier seg sine rettigheter, kan ikke kjøperen betegnes som en tredjepart.

Erklæringen skal klargjøre eierskap, at programvaren ikke lenger skal brukes og at lisensprisen er betalt fullt ut. Det var en slik erklæring og lisensnummer som ble omsatt av Usedsoft, selve programvaren ble lastet ned fra serverne til Oracle.

Lavere rettsinstanser ga Oracle medhold. Men anken til føderalt nivå førte til at saken oversendes EU-domstolen. De må vurdere hvordan bruktsalg av lisenser skal tolkes i lys av direktiv 2009/24/EC om lovvern av dataprogramvare. Behandlingen antas å ta et par år.

Avgjørelsen vil få konsekvenser for lisenssalg i hele EØS-området. Antagelig vil dette også si noe om rettstilstanden for de som har handlet bruktlisenser allerede.

- Til syvende og sist har det konsekvenser for hvordan salg av nedlastet programvare skal gjøres i hele Europa. Vi ser dette som en betydningsfull milepæl på veien til ekte frihandel av programvare, sier administrerende direktør Peter Schneider i Usedsoft i en kommentar.

Oracle vil ikke kommentere saken.

Les om:

Utvikling