Flere verktøy for å koke Java

Flere verktøy for å koke Java

Foretrekker du aeropress, presskanne, kaffekolbe eller kaffebar?

Det har kommet mange annonseringer rundt ny bruk av Java i det siste. Plattformen viser seg anvendelig og populær til flere formål.

Selskapet Micro Focus er veteran i å ta migrasjoner, integrasjoner og konverteringer. Med basis i tilpasninger mellom stormaskiner med Cobol og til nyere plattformer som Intel-arkitektur har de mye utviklingserfaring. Nå samkjører de flere av verktøyene til samme utviklingsplattform, hvor Java får bedre støtte.

- Micro Focus har mye erfaring med integrasjoner kjørt gjennom MS Visual Studio, og våre løsninger kan plugges rett inn i denne plattformen. Dette åpner for utvikling til flere målmiljøer, om det nå skulle være .net eller Java, sier norgessjef Thomas Sopp.

I år konsoliderer selskapet verktøyene Revolve og Enterprise View inn i applikasjonshåndtereren Modernization Workbench 3.1. Dette gir et verktøy for å få oversikt og måle effektiviteten i applikasjonene i et integrert miljø. I tillegg skal det gi teknisk informasjon om alle produktene. Støtten for flere utviklerspråk som Java, og varianter som JEDD, skal bli bedre. Dette innebærer at selv ferske utviklere kan ta i bruk kjente verktøy for å jobbe med eldre applikasjoner. Og dette kan gjøres raskt og med mindre opplæring enn ved å lære seg for eksempel Cobol fullt ut.

- Verktøyet støtter analyse i kjøretidsmodus, noe som gjør det enklere å avdekke hva en applikasjonskode faktisk gjør før den konverteres til en moderne plattform, forklarer Charles Dickerson, teknisk direktør i Micro Focus.

Data har historie

Analyseverktøyene kan også brukes for å finne mønster i en kode. Slike eksekveringsmønster kan sammenlignes med et sett av standarder, og kan brukes til å finne forslag om hvilke standarder som den eldre applikasjonen bør konverteres for eller til. Slik kan en oppdatert bruke eldre datasett og fortsatt kjøres i et nyere driftsmiljø. Det kan også brukes for å sikre kodekvalitet i et prosjekt.

- Gjennom analysene kan vi sjekke både opphav, utvikling og hvem som har bidratt med hva i et prosjekt. Dette gjør prosessene tydeligere og dokumentasjonen bedre, poengterer Dickerson.

Micro Focus tar selv i bruk smidige metoder og scrum som utviklingsmetode, og lar erfaringene fra dette puttes inn i utviklerplattformen for kundene.

- For utviklere innebærer våre verktøy at utviklere kan gjøre karrieren mer spennende gjennom større bredde i tilfanget av interessante prosjekter. Det er også en svært praktisk tilnærming til allerede eksisterende løsninger som skal få en ny drakt, og det er populært i markedet, forklarer Dickerson.

Microsoft omfavner java.

Under utviklerkonferansen Mix 10 i Las Vegas i mars spilte java-annonseringer en stor rolle i web-utviklerstorstuen til Microsoft. Som en del av lanseringen av pre-betaen av nye Internet Explorer 9, spiller et rikt applikasjonsmiljø en stor rolle. Og Microsoft omfavner i sterkere og sterkere grad miljøer som opererer innen åpen kildekode.

Jquery, som er et av de mest populære javascript-bibliotekene brukt i web-utvikling, annonserte nytt samarbeid med Microsoft. Jquery er bygd for å optimere samspillet med Java-utviklere, .Net-miljøet og html-språket. I neste versjon av web-leseren fra Microsoft er versjon fem av html tiltenkt en sentral plass for rikt innhold. Selskapet putter ressurser inn i Jquery-miljøet for å sikre at Java-utviklermiljøet kan levere like bra som Microsoft sitt eget .Net-kjøretidsmiljø. Jquery buntes med Visual Studio for at asp.net Ajax og mvc-rammeverkene for kryssplattformutvikling skal bli bedre.

- Vi ser fram til å jobbe sammen med Microsoft innenfor rammene av et åpent kildekodemiljø, sa John Reasig, som er en av de sentrale oppfinnerne bak Jquery til deltakerne under Mix 10

- Jquery-prosjektet har vært i gang siden 2006, og dette er en gylden mulighet for å bringe dette videre til nye generasjoner av html og web-uvikling. Sterk støtte og ressurser fra Microsoft gir prosjektet fart og fortsatt beholde dette som et åpent format.

Egne sesjoner under konferansen var satt av til å demonstrere hvordan Java best kunne brukes i Microsoft-miljøet.

- Vi elsker html5 så høyt at vi vil at det skal virke, poengterte Scott Guthrie, sjef for utviklerverktøyene til Microsoft fra samme scene som Reasig.

Les mer på neste side!

Les om:

Utvikling