Flere vil ha smidige prosjekter

Flere vil ha smidige prosjekter

It-avdelingen vil velge smidig, men innkjøpsavdelingen er ikke alltid like fleksible.

Både Accenture og Cap Gemini merker økt forespørsel etter smidige prosjekter fra kunder. Henrik Lund-Hanssen fra Accenture mener det begynner å bli en del bevissthet rundt smidig blant kundene.

- Det er en økende grad av kunder som skjønner smidig og vil ha smidige prosjekter. For eksempel har vi en kunde nå som eksplisitt ba om at prosjektet skulle løses med smidige teknikker. Særlig de kundene vi har et ekstra nært forhold til, og har fått tillit fra, er det lettere å få implementert smidig, sier han.

Samtidig ser Accenture at det er en del hybridprosjekter, der noe er smidig og noe er ordinært.

- Vi ser at det er et veldig stort sprang fra det å bruke smidige teknikker til det å ta dette helt ut i en smidig prosess der du knytter forretningssiden og it-leveransen smidig sammen, sier han.

Dette går også andre veien.

- Jeg tror ikke det er noen som gjør rent klassisk fossefall lengre. Lengden på releaser kortes ned og moderne teknikker for programmering og testing er blitt utbredt.

Semi-smidig

Lund-Hanssen mener man kan få verdi av smidig-teknikker selv om man bare kjører halvveis smidig. Noe av årsaken til at ikke alle tar skrittet helt ut, er at økonomiavdelingen vil ha noe konkret å vise til.

- Det er fremdeles vanlig i store anbudskonkurranser at innkjøpsavdelingen ønsker et fastere forhold til kontrakten og at de vil vite hva de får for pengene. De vil ha bestemt kontrakt og leveranser tydelig på forhånd, mens smidig er en reise forretnings- og it-avdelingen gjør sammen der det ikke finnes detaljspesifikasjoner på forhånd.

- Tror du smidig på et eller annet tidspunkt vil ta over for tradisjonelle prosjekter?

- Jeg tror smidige teknikker kommer til å bli brukt gjennomgående, men i varierende grad. Det kan ofte være vanskelig å bruke smidig i de største utviklingsprosjektene, fordi man faktisk må skape et målbilde først slik at man har et slags høynivåkart å kjøre etter. Det er en del som men er at dette ikke er å jobbe smidig, mens andre mener dette er greit.

Global debatt

Sistnevnte har vært en heftig global debatt i smidig-miljøet blant flere av de ledende aktørene.

- Det er tydelig at noen er praktisk orientert og pragmatiske, og ser at man må skape et visst bilde av hvor det går, mens andre er forkjempere for å bare kjøre i gang uten et godt nok bilde for fremtiden, sier Lunde-Hanssen.

Les mer på neste side!

Les om:

Utvikling