Først med Smidig-forskning

Først med Smidig-forskning

Professor Dag Sjøberg ved UiO og Software Innovation forsker på Smidig, og vil forbedre den populære metoden med data fra virkelige prosjekter.

I artikkelen Quantifying the Effect of Using Kanban versus Scrum publisert i det prestisjetunge magasinet IEEE presenterer Professor Dag Sjøberg ved Universitetet i Oslo og Anders Johnsen og Jørgen Solberg fra Software Innovation resultater fra forskning på smidige metoder.

- Det er den første sammenligningen av Scrum og Kanban basert på virkelige data, sier Sjøberg, som allerede har tatt artikkelen i bruk i sin undervisning.

Real-world målinger

Software Innovation har lenge brukt integrerte målinger i sine utviklingsprosjekter, og det er en av årsakene til samarbeidet mellom selskapet og Universitetet i Oslo.

- All data trackes og lagres i Team Foundation Server, og hver check-in av kode knyttes til oppgaver i TFS. Å ha den type data til å avgjøre hva man skal endre på, samt måle i etterkant av endringer er utrolig viktig. Da har vi kommet ett steg videre, for dette er jo objektive og saklige målinger, sier Johnsen.

Men når det gjelder å få nyttig analyse ut av innsamlet data, er det fint å kunne samarbeide med en institusjon som Universitetet i Oslo, hvor slike data er gull verdt.

- Dette er et godt eksempel på samarbeid mellom universitetet og næringslivet, sier Sjøberg.

Samarbeidet er i høy grad gunstig for de involverte parter, for mens Sjøberg får data til sin forskning, får selskapet en veldig viktig og spennende analyse av sitt utviklingsarbeid over tid.

- Vi har lenge ønsket å analysere effektene av endringer i utviklingsmetodikken vår, men uten samarbeidet med universitetet så hadde et slikt forskningsprosjekt vært umulig å realisere, sier Solberg.

I tillegg har det hele gått veldig fort, fra data til rapport til artikkel.

- Vi startet i 2011 og er nå ute i et forskningstidsskrift. Det har gått ekstremt raskt, selv om det jo i næringslivsperspektiv er lenge, mener Sjøberg.

Sjefen vil ha data

Målet for bedrifter som Software Innovation er å levere produkter av høy kvalitet så effektivt som mulig. En viktig del av utviklingsarbeidet er å kunne finne den rette balansen mellom hastighet, kvalitet og produktivitet, og det er også noe av årsaken til at prosjektmetoder som Scrum og Kanban har slått igjennom i softwarebransjen.

Men det er lite av både reell forskning og virkelige data fra gjennomførte prosjekter, og mange av argumentene for og i mot de forskjellige smidig-variantene er basert på følelser, synsing og personlig erfaring snarere enn fakta og tall.

- Å ha data til å avgjøre hva man skal endre i prosessene er utrolig viktig, for med data viser man hva som faktisk fungerer, sier Johnsen.

På dette feltet har Software Innovation vært frempå, og har strukturert datamodellen for utvikling slik at den kan spores over tid.

- Det er en investering å planlegge for å få gode data. Men det må være løpende data, det er vanskelig å samle inn gode data i ettertid. Det må være integrert i alt man gjør, mener Sjøberg.

Det er jo gjerne slik at man tolker ting for positivt i forhold til egne forutinntatte meninger, og det holder heller ikke når man skal argumentere for eller mot metoder og prosesser, for sjefene vil ikke ha synsing. De vil ha gode argumenter og harde fakta, og da trengs det virkelige data i bunnen.

- Vi identifiserte elementer i Scrum som vi mente var waste. Vi forsto at Kanban ville løse opp i mange av de elementene, og prøvde det. Akkurat den avgjørelsen var basert på antagelser, men målingene viser at vi gjorde rett, forteller Johnsen.

- Vi har fått større aksept for Lean-tankegang i andre deler av organisasjonen etter at resultatene i artikkelen ble kjent. Tidligere hadde vi få håndfaste data som kunne presenteres som argumenter for å dreie selskapet i en mer Lean retning, legger Solberg til.

Lean business og smidig utvikling

Som Albert Einstein skal ha sagt - «Ikke alt som kan telles teller, og ikke alt som teller kan telles».

Litt av motivasjonen for forskningssamarbeidet kommer ut i fra et ønske om å spre smidige arbeidsmetoder til resten av bedriften.

- Tenk på alle bedriftene hvor it er en supportavdeling. Det å få en it-avdelings arbeidsprosesser til å smitte over til økonomi, for eksempel, er vanskelig. It har gjerne vanskelig for å bli hørt i en vanlig, ikke it-bedrift, sier Sjøberg.

Å også få andre avdelinger i bedriften til å bli mer smidige eller Lean, kan øke produktivitet og skape et felles engasjement rundt kontinuerlige forbedringsprosesser, såkalt Kaizen , mener de tre.

Lean-tankegangen kan gi en bedriftskultur hvor man hele tiden ser etter ting å forbedre i egne og teamprosesser, rette feil og lære hvordan de kan unngås. Kontinuerlige målinger i form av tracking er et veldig effektivt verktøy i denne sammenhengen.

Da er et superviktig krav at målingene skal være helt integrert i bedriften, det skal være så få hindringer som mulig. Det er tross alt da man får riktig og virkelige data.

- Det er mange faktorer som skal optimaliseres. Man må sette produktivitet i forhold til kostnadsperspektiv, og ikke minst finne ut hvordan det skal gjøres, sier Sjøberg.

Med datagrunnlaget på plass, en artikkel i det prestisjetunge IEEE Software og planer om videre samarbeid og forskning har prosjektet allerede båret frukt, og gir oss innsikt i et felt som gjerne er preget av synsing og meninger i stedet for forskning og virkelige data.

Les om: