Gir  200.000 til Linux i bærumskolene

Gir 200.000 til Linux i bærumskolene

Fornyingsminister Heidi Grande Røys deler ut 200.000 kroner til Bærum kommunes it-prosjekt basert på åpen kildekode i skolene.

Midlene skal ifølge en pressemelding fra departementet brukes til å spre erfaring fra prosjektet slik at andre kommuner og skoler skal nyte godt av kompetanse og løsninger som kommunen har bygget opp.

It-løsningen for bærumskolene er basert på en kombinasjon av Linux og leverandøreid programvare. Løsningen har vært i pilotdrift på utvalgte skoler og blir i tiden fremover tatt i bruk i full skala.

- Bærum kommune har klart å organisere og administrerere IKT-løsninger for skolene slik at de klarer å ivareta målet om digital kompetanse ut fra de midlene de har tilgjengelig i dagens budsjett. I tillegg har de fokusert på bruk av åpen kildekode. Det er et mål for regjeringen at stadig mer av IKT-tjenestene i offentlig sektor skal basere seg på programvare basert på åpen kildekode. Jeg håper også andre kommuner vil kunne dra nytte av de erfaringer Bærum kommune har gjort seg gjennom dette prosjektet, sier Heidi Grande Røys.

Les om:

Utvikling