Google i forsvarsposisjon

Google i forsvarsposisjon

Kjekler med Oracle om epostutkast, kjøper Motorola for milliarder og føler seg forfulgt.

Det er sesong for de store rettssakene, og aktørene i bransjen slåss i både stort og smått.

Google er under direkte angrep fra Oracle etter at Oracle kjøpte opp Sun og fikk patenter til sitt arsenal. Indirekte er de under ild fra det midlertidige salgsforbudet mot Samsung og deres Android-nettbrett som Apple fikk til i EU i forrige uke.

Dette toppes av rettsaker i søk og kav mot og fra partnere i it-miljøet Google er navet i.

Les mer: Oracle mot Google i mange rettsarenaer

Oppkjøpet av Motorola i går er en del av dette bildet, siden 68 milliarder kroner for patenter og innovasjon både fyller arsenalet og gir utviklingsrom for giganten. Det holder å nevne at Motorola eier Symbol, en av ekspertene i profesjonelle mobile løsninger.

Omstridte epostdetaljer

Denne uken fortsatt bataljen med Oracle om bevisverdien for en epost, og utkastene til denne.

Den omtalte eposten kan tolkes dit at forfatteren mente at den eneste måten å ta i bruk Java i Android på rett måte var å få til en lisensieringsavtale. Dette ble ikke gjort, og eposten kan dermed være et bevis på overlagt misbruk av programvarekode eid av andre.

Google hevder denne eposten var en ikke-juridisk kommunikasjon mellom en utvikler og juristene som kjører saken for Google. Dermed er den vernet av klient-konfidensialitet, og er i seg selv juridisk ikke bindende siden ned er skrevet av en ikke-jurist. Denne framstillingen ble bekreftet av epostforfatteren i en rettserklæring mandag.

Problemet er at kopien som er lekket, ikke er adressert til juristene, men til sjefen for Android. Også utkastene viser at dette ikke er sendt til egne jurister. Med andre ord så er det ikke vernet av klientfortrolighet, hevder Oracle. Google hevder at selv om utkastene mangler filterteksten «konfidensiell» eller ikke har fått advokatnavnet på plass i «til»-feltet, så er det like vernet som sluttdokumentet vil være.

Dommeren i saken mener at eposten kan legges fram som bevis, men Google gir seg ikke. Ny frist for prosesspapirer rundt dette temaet skal komme i dag.

Hundre millioner dokumenter

Det kan virke som en dråpe i havet, siden Google alene legger fram 97 millioner dokumenter som bevis for sin side av saken. Men for Google er det redsel for at dette er dråpen som får deres juridiske beger til å flyte over og søle til alt de har å fare med.

- De 97 millioner dokumentene i saken er sendt til tredjepart som sorterer og filtrerer dokumentene på jakt etter søkeord som Google og Oracle er enige i. Dette er søkeord som privilegert, konfidensiell, og involverte advokater/jurister som er i til-feltet i epostsendinger. I tilfelle av det siste, så trekkes disse dokumentene ut av bevisbunken, sier Kristin Zmrhal, prosjektleder avdelingen for avanserte søk I Google, I følge nyhetstjenesten til Computerworld.

Så langt er 11 millioner dokumenter undersøkt, og advokatene sin andel er 3,7 millioner.

Ikke vern nok i patenter

Hvor skjørt bygging av vern mot patentangrep er, i begge betydninger av ordet, illustreres av de kritiske merknadene som allerede er kommet om hvor effektivt vernet av Android er etter oppkjøpet av Motorola.

Google har ikke vektlagt å bygge egen portefølje av patenter før våpenkappløpet etter rettsaks-bonanza-en startet i fjor. Før dette var selskapet relativt enerådende med egenutviklet teknologi som nettaktør, og eide rettighetene til dette. Med suksess på nett og etter hvert suksess med mobilplattformen Android ble konkurrentene opptatt av å fylle Google-patentskjegget med postkasser.

Selskapet tapte det store slaget om Nortel-lisensene i vår, til et konsortium som blant annet besto av mobil-hovedkonkurrentene Microsoft, Apple og RIM Blackberry. I forrige uke kom det også et surt oppgulp fra Google om at alle mobil-konkurrenter var ute etter dem. Det betyr ikke at Google er paranoide, siden det kun beskriver en tilstand der man ubegrunnet føler seg forfulgt. Som gigantaktør må de regne med at alle jakter på dem.

24.500 patenter

Oppkjøpet av Motorola og deres 24.500 patenter er likevel ikke noe som endrer slagsmålene som allerede er i gang.

- Oppkjøpet av Motorola og deres patenter er et vern og advarer selskaper som ennå ikke har kommet i gang med å saksøke Google eller partnerne deres om at Google vil forsvare seg. En eventuell rettsak mot Google er med et blitt mer risikofylt. Men alle rettsaker som er i gang vil ikke nødvendigvis la seg bremse av dette, siden ikke alle nye patenter kan føres i felt for konflikter som oppsto før patentene er kjøpt, sier Alexander Poltorak, styreleder og administrerende direktør i General Patent Corp til nyhetstjenesten til Computerworld.

Patenter kan brukes både direkte i rettsaker, som grunnlag for motsøksmål eller de kan brukes til å «bevæpne» tredjeparts partnere som forsvarsmateriell mot søksmål som rettes mot dem.

- Det er ikke sikkert at dette er gode patenter. Apple hadde allerede saksøkt Motorola over brudd på patenter, så det er langt fra sikkert at dette er en så sterk portefølje som Google tror, skriver Florian Müller, som er patentekspert og den første som skrev om Samsung-nederlaget i Tyskland i forrige uke.

Utvikling