Her er årets it-kvinne

Her er årets it-kvinne

De gjeve Oda-prisene for årets person og årets organisasjon ble delt ut under Oda-Nettverks årlige nettverkstreff i Oslo.

I år er det sjette gang Oda-Nettverk, nettverket for kvinner i it-bransjen, deler ut Oda-prisen Person på sitt nettverkstreff Inspirasjonsdagen i Oslo. Også Oda-prisen Organisasjon ble delt ut, denne for andre gang.

Oda-prisen Person tildeles it-kvinner som fremstår med tydelighet og fremmer kvinner i it-bransjen gjennom både aktiviteter og holdninger. Målet med prisene er å fremme og synliggjøre kvinnelige rollemodeller og forbilder, og inspirere kvinner til å søke seg til teknologien.

Oda-prisen Organisasjon

Omtrent halvveis i programmet på Inspirasjonsdagen, like etter lunsjpausen, satt nesten 1.000 spente it-kvinner i den store salen på Folketeateret i Oslo. Nå skal Oda-prisene deles ut, et høydepunkt på arrangementet.

Til stor jubel entrer fjorårets vinner av Oda-prisen Person, Dipper-direktør

Cecilie Vanem
, sammen med pris-ansvarlig Ada Kathrine Svartnes og Oda-leder Anne Gretland, scenen. Sammen skal de dele ut prisene Oda-prisen Organisasjon og Oda-prisen Person.

Først ut er prisen for organisasjon. Årets finalister er Evry, IFS og Netlight, som alle presenteres fra scenen. Svartnes leser opp juryens begrunnelse.

«Årets vinner 23 prosent kvinner blant sine ansatte. De har vist en tydelig strategi om å øke kvinneandelen i organisasjonen, og vist at målrettet og kontinuerlig fokus på dette gir resultater over tid.»

«De jobber målrettet med rekruttering av jenter fra it- og realfagsutdanning, og har etablert et internt nettverk for kvinner hvor faglig utvikling og nettberksbygging står i fokus.»

- Årets vinner av Oda-prisen Organisasjon er... , sier Svartnes og pauser et øyeblikk mens hun åpner konvolutten med navnet på vinneren, i riktig Oscar-stil.

- Evry!

Det jubles og klappes mens glade og stolte Hilde Tank-Nielsen, Evrys regionsdirektør i Oslo, og kollegene Tone Øvregård, Unni Høiness og Beate Barstad Vatne går opp for å motta prisen på vegne av Evry.

- Vi har jobbet knallhardt for å tiltrekke oss og beholde de dyktigste folkene til Evry. Kvinner er halve Norge, og Oda-prisen er gir oss et synlig bevis på at vi er på rett vei for å få kvinnene enda sterkere i fokus, sa Tank-Nilesen da hun tok i mot prisen.

- Med en grasrot med kvinner kan vi ikke la være å lykkes, legger hun til.

Tank-Nielsen forteller senere til Computerworlds mann på stedet at prisen vil å få en hedersplass i resepsjonen i Evrys lokaler på It-Fornebu i Oslo.

Oda-prisen Person

Så er det tid for crecendo, selveste Oda-prisen Person, som deles ut for sjette gang i år. Tidligere vinnere inkluderer Kjersti Wiklund (Telenor, 2009), Anne Cecilie Fagerlie (Avanade, 2010), Merethe Asak (Cisco, 2011), Anita Krohn Traaseth (HP, 2012) og fjorårets vinner Cecilie Vanem i Dipper.

Årets finalister for prisen er Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, Solveig Skumlien Nilsen, avdelingsleder i Steria og Beathe Due, dekan ved avdeling for informasjonsteknologi på Høgskolen i Østfold.

Igjen fikk publikum noen hint til vinneren før konvelutten åpnes.

«Årets vinner er en synlig rollemodell, og har et stort engasjement både i it-bransjen og blant studenter. Hun er en ildsjel som vier store deler av livet sitt til å gjøre kvinner i it-bransjen mer synlige, og jobber aktivt med å øke kunnskapen om teknologi blant barn og ungdom.»

«Hun var også med på å starte opp nettverket Girl Geek Dinner og er engasjert i bevegelsen Lær Kidsa Koding.»

Årets vinner av Oda-prisen Person er..., igjen en kort dramatisk pause mens konvolutten åpnes.

- Beathe Due!

Nå tar det helt av i salen. Det applauderes og jubles mens vinneren finner veien opp på scenen for å ta i mot prisen.

- Jeg er kjempestolt. Det å vinne Oda-prisen er stor stas, den anerkjenner all den tiden jeg og så mange ildsjeler legger i å styrke digital kompetanse og for å skape større mangfold i bransjen, sier Due glad.

- Denne prisen er til alle som har vært vertskap for Lær Kidsa Koding og Girl Geek Dinners, og til ildsjelene i Oda, fortsetter hun.

Due utdyper videre hvorfor hun mener de nevnte frivillige bevegelsene er så viktige, og sier at vi trenger disse for å få flere barn og unge til å forstå hva som skjuler seg bak dataskjermene og hva som skjer mellom maskinene, og også hva det innebærer å jobbe i it-bransjen.

Juryens begrunnelse

Årets jurye bestod av styret i Oda-Nettverk: Anne Gretland, Mailen T. Greve, Helene Clementsen, Mona Westrum, Ellen-Marie Bjerknes Nyghård, Kristine Hofer Næss, Ragna Fongaard, Gøril Rønning, Eva Noer og pris-ansvarlig Ada Kathrine Svartnes.

Her følger juryens begrunnelse for Oda-prisen Organisasjon og Oda-prisen Person 2014.

Evry: Oda-prisen Organisasjon

«Evry har med sine 4.500 ansatte og 23 prosent kvinneandel vist at målrettet og kontinuerlig fokus på kvinneandel gir resultater over tid. De har en tydelig strategi om å øke kvinneandel, noe som også er forankret i toppledelsen.

Evry skaper og investerer i programmer for å motivere kvinner til å søke seg til- og forbli i selskapet. De jobber målrettet med rekruttering av it- og realfagsutdanning, og har særlig fokus på jenter i dette arbeidet. Internt har de blant annet etablert Female@Evry, et nettverk for kvinner i Evry, hvor faglig utvikling og nettverksbygging står i fokus.

I Evry er 25 prosent av alle ledere kvinner, og de siste årene har kvinneandelen generelt i selskapet økt med ett prosenrpoeng pr. år.

Evry er et forbilde for andre organisasjoner i it-bransjen, og de viser med sin strategi og sine tiltak at det er mulig også for store organisasjoner å øke kvinneandelen.»

Beathe Due: Oda-prisen Person

«Beathe Due er en synlig rollemodell i flere fora, og har et stort engasjement både i it-bransjen og blant studenter, og hun er en ildsjel som vier store deler av livet sitt til å gjøre kvinner i it-bransjen mer synlige.

Due jobber aktivt med å øke kunnskapen om teknologi blant barn og ungdom med det mål å engasjere og inspirere, og da spesielt jenter til å søke en utdanning innen it. Due mener at så lenge kvinner fortsatt er i mindretall i bransjen må vi jobbe for å øke synligheten av kvinner som arbeider i it-bransjen, og fortsette med å synliggjøre gode rollemodeller.

Due var med å starte opp nettverket Girl Geek Dinner, et nettverk som i dag har over 500 medlemmer. Hun er også engasjert i bevegelsen "Lær Kidsa Koding".»

Utvikling