Hollywood-pris for videostandard

Hollywood-pris for videostandard

Videoformatet Mpeg-4 har fått en Emmy Award for effektiv komprimering.

De internasjonale standardiseringsorganisasjonene ISO, IEC og ITU har fått Hollywood-prisen Emmy Award. Organisasjonene har utviklet en standard, Mpeg 4, for effektiv komprimering av båndbredde for å sende video.

Mpeg-4 er en intrnasjonal standard som også har røtter i Norge. Et multimedialaboratorium ved NTNU har vært aktiv deltaker i standardiseringsarbeidet.

Det er NTNU-miljøet rundt Midgard Medialab som har deltatt i arbeidet med å utvikle MPEG-4-metoden. Komprimerings-metoden reduserer båndbredden til det nivå som er nødvendig for å sende video av høy kvalitet og som sikrer nok plass til lagring. Mpeg står for Moving Picture Experts Group.

Standardiseringsarbeidet er gjort i den internasjonale komiteen ISO/IEC JTC 1/SC 29 i tett samarbeid med ITUs Video Coding Expert Group (VCEG).

I tillegg til Midgard Medialab, har også Tandberg og Telenor deltatt i det internasjonale standardiseringsarbeidet. Som norsk medlem i ISO har Standard Norge koordinert den norske deltakelsen. I 2003 hadde MPEG ett av sine møter i Trondheim, med 230 deltakere fra hele det internasjonale miljøet, skriver Standard Norge i en pressemelding.

Les mer på ISOs nettsider .

Utvikling