Hvem kontrollerer Standard Norge?

Hvem kontrollerer Standard Norge?

LESERINNLEGG: Godkjenning av OOXML kan fort bli en kortvarig seier for Microsoft, skriver Knut Yrvin.

Standard Norges administrasjon ønsker å ha kontroll med Microsoft, og støtter OOXML. Tre administrativt ansatte har sett bort fra overveldende flertall i egen fagkomite, uten å følge opp over 1000 mangler i OOXML på tilstrekkelig vis. Standard Norge ser ut til å overse at det er Microsoft som kontrollerer OOXML gjennom en lukket prosess i Ecma. Det er ingen garantier for at Standard Norge vil overta Ecma sin rolle. Konkurransemyndighetene i EU undersøker Microsofts påvirkning på godkjenningen av OOXML. Noe som indikerer at det er Microsoft som har tatt over styringen av Standard Norge i denne saken.

Standard Norge fremmer nå to format for kontorpakker. OpenDocument (ODF) er allerede internasjonal standard. Nå har byråkratene i Standard Norge godkjent Microsoft-formatet OOXML. Administrasjonen har ikke forklart hvorfor de ønsker flere overlappende standarder, der retningslinjene i ISO krever ett format på hvert område. Faglig standardiseringshensyn er ikke tillagt vekt. Standard Norge har tatt mer hensyn til Microsofts kommersielle interesser.

Produktbindinger hindrer konkurranse

OOXML inneholder fortsatt binære bindinger til eldre Microsoft-formater. Dette er referanser som krever omfattende omvendt konstruksjon. Microsoft har i liten grad fulgt tilbakemeldingene fra Standard Norge om dette. 10 av 12 kritiske punkter er lagt til siden. Over 800 punkter fra mange ISO-land er ikke tilstrekkelig behandlet. Microsoft har brutt med eksisterende ISO-spesifikasjoner, som forutsetter én ISO-standard på hvert fagområde. Microsoft har levert flere konkurrerende spesifikasjoner i ett og samme OOXML-dokument.

Alle svakhetene med OOXML fører til omfattende ekstraarbeid for konkurrenter av Microsoft om de vil støtte eldre Microsoft-formater. Doble standarder gir en mangedobling av utviklingskostnadene. Papir-spesifikasjonen OOXML har også økt til 8000 sider. Mye av økningen går på mangedobbel håndtering av dataformat, mer detaljert henvisning til binærformat og lignende, uten at spesifikasjonene er tilstrekkelig dokumentert for utviklere. Dette gjør i praksis OOXML lukket på vesentlige områder. Til sammenligning er spesifikasjonen til ISO-standard ODF på under 1000 sider, med gjenbruk av ISO-standarder for datoformat, målestokker osv. ODF er mer oversiktlig, og uten produktbindinger. Dette fremmer konkurranse, noe som mangfoldet av kontorpakker som støtter ODF viser.

Doble standarder vil gi mer trøbbel for brukerne. Organisasjoner som har byttet til ODF har redusert it-kostnadene til en tredjedel av Microsoft-alternativet, viser erfaringsrapport fra Justisdepartementet i Finland. 8500 kontoransatte har byttet til ODF og OpenOffice. Innføring av OOXML med produktbindinger til Microsoft vil hindre samvirke, og fritt valg av kontorprogram. Dette vil ramme lavprisalternativ som f.eks. KOffice eller OpenOffice. Også juridisk stenges utviklere og konkurrenter ute. OOXML kan ikke brukes med fri programvare i følge Software Freedom Law Center. Her har ikke Standard Norge fulgt sitt juridiske direktiv som skal sikre alle rimelig tilgang til en standard.

Økonomisk motivert

Begrensningene fra Microsoft er ikke overraskende. Hensikten med OOXML er å representere eldre Microsoft-formater fullt og helt. Samtidig er det mange tekniske mangler hvor bare Microsoft har den fulle og hele tilgangen. Andre blir påført store og omfattende tilleggskostnader om de skal støtte OOXML. Blir den fremtidige papirstandarden OOXML tatt i bruk, vil Microsoft fortsatt beholde sin dominerende stilling innen kontorprogrammer, uten å måtte rette seg etter normal internasjonal konkurranse og åpne standarder.

Tekniske vurderinger må ligge til grunn før en godkjenning av en standard, krever Standard Norge av sin fagkomité. Dette viste seg å være feil. Støtten til OOXML handler ikke om tekniske krav, men om kommersiell pårvirkning. OOXML holder ikke teknisk sett. Juridiske krav er satt til siden. Administrasjonen i Standard Norge vil ha kontroll over OOXML. Dette er en høyst tvilsom vurdering sålenge OOXML kontrolleres gjennom en lukket prosess i Ecma, der Microsoft leder det hele.

OOXML-prosessen granskes av EU

Selv om Standard Norge kan ha taktiske grunner til å støtte Microsoft, er standardiseringsorganisasjoner avhengig av høy faglig integritet. Nå fremmer Standard Norge overlappende standarder, som også er i strid med reglene til Verdens handelsorganisasjon (WTO). Overlappende standarder bør unngås sier WTO. Problemene stopper ikke her. Det er rapportert flere irregulære aktiviteter i forskjellige lands standardkomiteer. Konkurransemyndighetene i EU har allerede stilt Standard Norge granskende spørsmål om påvirkningen fra Microsoft. Etter hva jeg ser har ikke Standard Norge rapportert om brev til Ecma etter påvirkning fra Microsoft og mistillit fra Microsoft mot komitéleder Steve Pepper. Dette er i tillegg til 37 likelydende brev fra Microsoft-partnere.

Godkjenning av OOXML kan fort bli en kortvarig seier for Microsoft. Når nå EU undersøker påvirkningen fra Microsoft i denne saken, vil alt belyses. Masseinnmeldingen av Microsoft-partnere i standardkomiteer. Microsoft-sponsing av sideordnet favorittprosjekt til komitémedlemmer - prosjekt Microsoft ikke har vist interesse for tidligere. 20 personer på Microsofts lønningsliste er identifisert på ISO-møte i Geneve. I tillegg kommer alle Microsofts partnere. Konkurransemyndighetene kan fort komme fram til at påvirkningen fra Microsoft er brudd på EUs konkurranselov. Hvordan vil dette reflekterer tilbake på Standard Norges ja til OOXML?

Les om:

Utvikling