Hvor skal containerne?

STANDARD: På samme måte som standardiserte containere fraktes med skip, tog og bil, mener mange det er nødvendig med standarder også for container-teknologi i it-verden.

Hvor skal containerne?

Google, VMware og CoreOS diskuterer fremtidig utvikling. Og har litt forskjellig fokus.

Tre av de store innen containere, slik beskriver Infoworld dem, uttrykte i en paneldebatt litt forskjellige syn på teknologien, men var skjønt enige om at dette er veien å gå.

Alex Polvi fra CoreOS la vekt på at container-verden (han sa så) må bidra med mer enn å bare være en "mobiltelefon uten app-er". Videre at de må bli bedre egnet til å levere verdi rett ut av boksen.

Craig McLuckie fra Google pekte på behovet for sterke standarder slik at de som bruker eller utvikler containere har en felles plattform.

Kit Colbert fra VMware viste til enorm interesse og begeistring blant utviklere og andre som forstår nytteverdien av containere, men at det trengs mer arbeid med å lage løsninger som fungerer, nettopp, rett ut av boksen.

Disse synspunktene sammenfaller ikke uventet med de forskjellige selskapenes tilnærming til containere, men de uttrykker i det minste enighet om en side av saken: Utvikling av container-teknologi har ikke vært – og må ikke bli – proprietære løsninger fra noe selskap.

Les om:

Utvikling