FOR NORGE: Det norske generalkonsulatet i Houston, ved generalkonsul Morten Paulsen og spesialrådgiver Anne Ekern, arbeider for norske it-oppstarter i Texas og hele USA.

FOR NORGE: Det norske generalkonsulatet i Houston, ved generalkonsul Morten Paulsen og spesialrådgiver Anne Ekern, arbeider for norske it-oppstarter i Texas og hele USA.

Ikke bare olje og gass

Det norske generalkonsulatet i Houston, Texas, er kanskje mest kjent for sin innsats innenfor olje- og energibransjen, men får stadig nye oppgaver som omfatter andre bransjer og miljøer.

AUSTIN, TEXAS: Under SXSW-konferansen i Texas i mars engasjerte generalkonsulatet seg særlig innenfor EdTech-området.

-- Vi ønsker å gjøre oss kjent med de norske bedriftene og samtidig gjøre dem oppmerksom på hva vi kan hjelpe til med, sier generalkonsul Morten Paulsen.

Computerworld Norge treffer Paulsen sammen med seniorrådgiver Anne Ekern på Oslo Lounge etter at de har arrangert et lengre utvekslingsmøte med norske it-bedrifter.

Informasjonsutveksling

Med på møtet var fem sentrale norske oppstartbedrifter innenfor Edtech, representanter for Oslo Business Region, IKT Norge og Utenriksdepartementet, foruten representantene fra generalkonsulatet i Houston.

-- Det var en slags rundebordskonferanse med de bedriftene vi har møtt her og de ulike virkemiddelaktørene. Det er mange her som ikke er klar over hverandre eller de mulighetene for eksponering som finnes, forklarer Paulsen.

Konsulatet sier de ønsker å støtte uten å være i veien. De kan skape møteplasser, men det som skjer på møteplassene er opp til aktørene selv.

-- Det var en stor lærdom fra møtet i går at informasjonsflyten mellom de ulike aktørene kan bli bedre, og det er noe vi konkret skal jobbe med. Vi skal forsøke å være koordinerende, og kanskje bidra til struktur i noe som kan være litt kaotisk, forklarer Paulsen.

-- Vi kan ta oss av mye praktisk oppfølging også, legger Anne Ekern til.

-- Vi er jo her og befinner oss i samme tidssone.

Konkret forsøker konsulatet å få til nye møtesamlinger til sommeren, både i Austin og Houston, slik at aktørene ikke behøver å vente helt til neste SXSW.

Enormt marked

Stor-Houston består av fem millioner mennesker og Stor-Austin mer enn to millioner, altså utgjør disse to områdene alene et marked større enn Norge. Noen av de norske firmaene har en 50-60-70 prosent markedsandel i det norske skoleverket allerede. Det er ikke bare snakk om ideer, men produkter som er oppe og går.

-- Norge som nasjon har allerede en posisjon og profil i Houston, i og med at vi har vært der så lenge på energisiden. Vi er langt framme på teknologi allerede. Selv om dette er en annen bransje kan vi bygge videre på den samme plattformen, sier Anne Ekern.

Konsulatet skal fortsette ufortrødent med å støtte norske olje- og gassbedrifter i USA, men vil satse på andre områder i tillegg. IT-relatert teknologi og EdTech er ett viktig område, medisin og space er andre. Medisinteknologi og romfart/satellitt-teknologi er områder der samarbeidet mellom norske og amerikanske bedrifter og forskningsinstitusjoner allerede er under utvikling.

Kulturutveksling er også viktig, skjønt det ikke er det mest sentrale satsningsområdet for generalkonsulatet. Under musikkdelen av SXSW er de med og arrangerer Norway Night med sju norske band, og bidrar til Nordic Lighthouse. Sistnevnte domineres foreløpig av svenske og finske aktører, men det er fritt fram for norske bedrifter å eksponere seg på Nordic Lighthouse også.

Under aldersgrensen

Konsulatet er også rede til å hjelpe nordmenn med mer trivielle ting. En av de norske IT-gründerne som deltok under SXSW i Austin hadde problemer med innkvartering, siden man må være 18 år for å bestille hotellrom i USA.

--Det er ganske tøft det da, å ha en kjempebusiness-ide og være i gang med å lansere ting, og så er du bare 17 år, avslutter Anne Ekern.

 

Les om:

Utvikling