- Ikke modne for åpne pasientdata

- Ikke modne for åpne pasientdata

Nasjonale it-prosjekter vil feile uten standardisering, mener Kith.

Tom Christensen, direktør i KIth (Kompetansesenter for it i helse- og sosialsektoren), mener store nasjonale prosjekter som elektronisk resept, kjernejournal og pasientinnsyn i egen journal på nett, vil mislykkes hvis ikke deler av helseopplysningene i journalene standardiseres for å sikre høy kvalitet på dataene.

- Å få opp kvaliteten i helsedataene er helt sentralt i den nærmeste fremtid. Vi trenger en standardisering. Ellers vil e-resept, kjernejournal og pasientinnsyn lett kunne feile, sier Kith-leder Tom Christensen.

Prioritering

Kith-direktøren mener en slik standardisering også vil gi større muligheter for å oppnå gode helseregistre, som igjen kan forbedre forskning og føre til bedre beslutningsstøtte.

Uttalelsene falt i forbindelse med Helsit 2010, helseinformatikkuka i Trondheim som pågår fra mandag til fredag denne uken. Konferansen organiseres av Kith, i samarbeid med andre aktører. Det store temaet er hvordan eldrebølgen og økningen av kroniske livstilsykdommer vil legge nye premisser for helsesektoren.

- Vi må se fremover for å etablere en felles forståelse av hva må løses i fremtiden.

Men samtidig er det en fare at alle vil ha alt samtidig. Derfor er det viktig å starte på riktig sted, mener Christensen.

- Vi må få inn et prioriteringsperspektiv, slik at man ikke tror man kan løse alle gode formål med en gang. Det må settes opp en dagsorden. Og etablerte løsninger må få utbredelse og konsolideres.

Helsemedisinske data

Selv er han ikke i tvil om hvor det bør settes inn større ressurser.

- Uten økt kvalitet på helsemedisinske data i pasientjournalene vil vi ikke få helseregistre med god nok kvalitet. Vi må utvikle et system som støtter klinikere når de fører dataene inn i systemene, i tråd med deres kompetanse og behov. Systemet må implementeres av EPJ-leverandører i systemene som leveres til helsesektoren, sier han.

Det siste krever klare retningslinjer fra sentralt hold.

- Leverandørene har nok å gjøre. Hvis ikke de får dette øverst på prioriteringslisten vil de ikke sette av ressurser til det, påpeker Christensen.

Kith har planene klare, men en standardisering av helsedata vil ta tre til fem år. Les videre på neste side!

Utvikling