Infoskjermen.no signerer i Drammen

Infoskjermen.no signerer i Drammen

Favo leverer programvare for infoskjermer til Drammensregionen IKT. NDS står for maskinvaren.

I fjor sommer utlyste Drammensregionen IKT (D-IKT) en konkurranse for programvare for styring av informasjonsskjermer. D-IKT er et interkommunalt samarbeid mellom Drammen, Røyken, Sande og Svelvik.

Favo deltok med sin løsning Infoskjermen.no i konkurranse med to andre aktører, og i desember ble selskapet vurdert av D-IKT til å ha det beste tilbudet både på pris og funksjonalitet.

Opptil 150 skjermer

Norsk Data Senter (NDS), som har en rammeavtale med D-IKT, står for leveransen av infoskjermene. Infoskjermen og NDS har samarbeidet i et knapt års tid.

De første infoskjermene rulles ut på 44 skoler i Drammensregionen i løpet av februar og mars. I tillegg kan det ifølge D-IKT bli aktuelt å plassere skjermer i biblioteker, rådhus med mer.

- De mest optimistiske anslagene fra D-IKT er at det kan bli opptil 150 skjermer i deres avtale, skriver Favo i en pressemelding.

Utvikling