Ingen løfter til kodende kids

Ingen løfter til kodende kids

Lær Kidsa Koding savner tiltak i Siv og Ernas regjeringsplattform.

It og teknologi er nevnt

flere steder
i den påtroppende regjeringens politiske plattform. Men i skolen er det smått.

Regjeringen skriver riktignok at den vil legge til rette for mer bruk av IKT-verktøy i undervisningen. Men dette er nettopp en formulering som kan tolkes som at barna skal lære å bruke, ikke lære å skape.

- Når regjeringen sier det er så viktig med it, så er konsekvensen at man må lære folk å bruke it-systemer. Og da må man begynne med barna. Det savner vi, sier Simen Sommerfeldt.

Han er primus motor for Lær Kidsa Koding, og jobber til daglig i Bouvet.

- Vi etterlyser tiltak for å øke barns mulighet for å skape, ikke bare bruke, sier han.

Positiv

Sommerfeldt understreker likevel at han mener de tar it på alvor.

- Det er veldig bra at de tar tak i bredbånd, det er god it-politikk.

- Nå håper vi på arbeidsrom for å fortsette det arbeidet vi gjør, sier han.

Han sier at Lær Kidsa Koder gjerne vil hjelpe til med å skaffe det nye regimet flere erfaringer. Blant annet arrangerer de en konferanse på Universitetet i Oslo den 15. november.

Behovet for Lær Kidsa Koding! er fortsatt stort, og kommer til å være det i mange år fremover.

Utvikling