Inmeta og Crayon planlegger fusjon

Inmeta og Crayon planlegger fusjon

Får 450 ansatte og blir en av Microsofts ti største partnere utenfor USA.

Inmeta og Crayon Group er i samtaler om en fusjon av selskapene. Styrene selskapene vil ferdigforhandle en endelig fusjonsplan i løpet av de neste to ukene, heter det i en pressemelding.

Det sammenslåtte selskapet skal hete Inmeta Crayon, og vil etter eget sigende bli Norges ledende lisens- og konsulentselskap med 450 ansatte, fordelt på kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. Selskapet forventer en samlet omsetning i 2010 på rundt 1,3 milliarder kroner.

Stor Microsoft-partner

”Inmeta og Crayon ønsker å forene krefter med det beste fra to områder; Lisens- og konsulentrådgivning. De to selskapene ser det som strategisk fornuftig å kombinere virksomhetene for og utnytte markedsmulighetene raskere og bedre enn det virksomhetene kan gjøre hver for seg. Det nye konsernet vil få stor kompetanse i it-bransjens vekstområder, og vil bli blant Microsofts ti største partnere utenfor USA. Inmeta Crayon vil også få en sterk finansiell posisjon som vil muliggjøre ytterligere ekspansjon og fortsatt lønnsom vekst”, heter det i meldingen.

- Dette er hånd i hanske, sier konsernsjef Jarl Øverby i Inmeta.

- Inmeta har gjort en rekke vellykkede oppkjøp innen konsulentområdet, og vil fortsette fokuseringen på lønnsom vekst i det nye konsernet. Crayon har hatt en solid utvikling og sammen vil plattformen for fremtidig vekst bli betydelig styrket. Vi vil få en lisens- og tjenesteleverandør som har solide forutsetninger for å hevde seg både nasjonalt og internasjonalt, sier Øverby.

- Dette er en unik mulighet til å skape en sterk norsk it-aktør med betydelig potensial også i et europeisk perspektiv. Vi har gjennom en årrekke konkurrert med respekt mot Inmeta, og vil med dette kunne få muligheten til å samle våre krefter for vekst innen både lisens og konsulentområdet", sier styreleder Jens Rugseth i Crayon.

Øverby fortsetter

Det planlegges at Inmetas aksjonærer vil eie 47 prosent og Crayons aksjonærer vil eie 53 prosent av det sammenslåtte selskapet.

Transaksjonen vil gjennomføres som en fusjon der Inmeta ASA fusjonerer med Crayon Group AS, med Inmeta ASA som gjenværende enhet. Fusjonsvederlaget for Crayons aksjonærer blir 73.433.082 nye aksjer i Inmeta gjennom en økning av aksjekapitalen.

Sammenslåingen planlegges gjennomført i mars 2011.

Begge styrene ønsker at Jarl Øverby, konsernsjef i Inmeta, fortsetter i stillingen etter fusjonen. Styreleder Jens Rugseth og administrerende direktør Rune Syversen i Crayon vil inngå i konsernledelsen i Inmeta Crayon.

Utvikling