- Ja til fildeling

- Ja til fildeling

Miljøpartiet De Grønne tar til orde for fri programvare, åpne standarder, styrket personvern og retten til å dele over P2P.

På rådsmøtet i Paris 9-12.oktober vedtok det felleseuropeiske grønne partiet European Greens en resolusjon hvor de blant annet viser sterk motstand mot angrep på personvernet, samt støtter opp om en hel rekke saker som har med digitale rettigheter å gjøre.

Alt fra bruk av åpne standarder i det offentlige, som allerede har blitt vedtatt av fornyingsminister Heidi Grande Røys når det gjelder dokumenter, til mer kontroversielle ting slik som støtte for deling over P2P. European Greens representerer rundt åtte millioner velgere og består av 34 grønne partier fra hele Europa.

Personvernet trues

På fredag sendte Miljøpartiet De Grønne, som er den norske delen av European Greens ut en pressemelding hvor de helhjertet støtter opp om resolusjonen.

Dokumentet starter med å beskrive hvor dårlig det ligger an for folks digitale rettigheter i Europa i dag. Blant annet blir den svenske FRA-loven trukket fram som et eksempel på hvordan personvernet trues.

De hevder også at offentlige organer ignorerer eksistensen av Linux og fri programvare i sine anbudsrunder og at folk kriminaliseres «for å laste ned sanger til privat bruk selv om dette ikke er ansett for å være en ulovlig handling».

Fri kunnskap, ingen kopisperrer

Deretter følger en rekke punkter om hva partiet støtter opp om, som må sies å være noe av det mest progressive og teknologivennlige som har kommet fra et norsk politisk parti. Her er noen av punktene i kortversjon:

 • Kunnskap må være fri. Det er absurd å tillate monopolisering av kunnskap.
 • MDG støtter fri programvare fordi det er fri kunnskap.
 • Fri kunnskap gjelder også for legemidler. MDG er for å utvide bruken av tvangslisenser i bestemte land.
 • Det som produseres med offentlige midler må være offentlig tilgjengelig. Alt fra forskning til tvproduksjon.
 • MDG støtter Creative Commons som tillater opphavspersoner å gi visse friheter i forhold til sine verk.
 • Internettbrukere må ikke tvinges til å bruke bestemte operativsystemer for å få tilgang til nettsteder.
 • Offentlige organer må respektere prinsippet med åpne standarder og sikre interoperabilitet.
 • Du skal ikke tvinges til å kjøpe operativsystem når du kjøper datamaskin.
 • MDG motsetter seg kopisperrer (DRM)
 • MDG støtter anonymitet på internett. IP-adresser må anses som personlige data.
 • Deling og kopiering for privat bruk er ikke å stjele og er ikke en kriminell handling.
 • Nettnøytralitet - all informasjon som sendes på internett bør behandles likeverdig.
 • Sensur kan ikke tollereres

Klare standpunkt

«Fildeling, barneporno og terrorisme brukes som unnskyldninger for å innføre lover som gir mulighet for masseovervåkning av tele- og intenettrafikk. Både datalagringsdirektivet og den svenske FRA-loven er eksempler på dette.

Disse lovene handler om å mistenkeliggjøre og kontrollere store deler av befolkningen. Fildeling bør ikke kriminaliseres og barneporno og terrorisme dekkes av allerede eksisterende lovverk. Det er viktig å huske på at de to sistnevnte handlingene er forbrytelser som skjer i den virkelige verden - ikke på selve nettet.

Presset for overvåkning av sivilbefolkning øker hele tiden, både nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor viktig at partier begynner å ta klare standpunkt i forhold til denne problemstillingen - ikke bare i enkeltsaker, men prinsipielt.

Vi trenger at flere sier høyt og tydelig at vi ikke finner oss i å bli et storebror-samfunn. Vi i MDG vil kjempe hardt mot alle slike angrep på borgerrettigheter» sier Hanna E. Marcussen, talskvinne for Miljøpartiet de Grønne.

EFN applauderer

Den digitale borgerrettighetsorganisasjonen Elektronisk Forpost Norge (EFN) er veldig fornøyd med denne uttalelsen. På organisasjonens e-postliste skriver leder for EFN, Thomas Gramstad, blant annet at «EFN er partipolitisk nøytralt og ikke assosiert med noe bestemt politisk parti, og har medlemmer som er med i eller stemmer på alle demokratiske partier.

Vanligvis vil ikke EFN videresende partipolitiske utspill, men vi vil av og til gjøre unntak når partier tar opp digitale rettigheter/EFN-saker i bredt format, slik som her. [...] EFN applauderer, og oppfordrer andre partier til å følge opp digitale borgerrretigheter.»

Les hele dokumentet hos Miljøpartiet De Grønne

Utvikling