Jakter på javahoder

Jakter på javahoder

Trenger 60 javautviklere, og søker programmerere med like god forståelse av forretninger som programmering.

- Det er på tide å kassere det gamle nerdestempelet. De beste utviklerne snakker et språk kundene forstår, og har god forståelse av kundenes forretninger, sier Kjell André Engen, administrerende direktør i Capgemini.

Selskapet opplever en sterk vekst fra kundene i etterspørselen etter javautviklere. For å dekke behovet trenger de å styrke javakompetansen med 50-60 personer. I dag består kompetansesenteret for Java av 30 personer. Målet er minst en dobling.

- Vi tilbyr ikke en ren programmeringsjobb. Ren koding gjør vi heller i India. Våre utviklere må kunne flere ting. Vi er kvalitetsbevisste, og søker de beste, sier Engen

Store aktører

Det er rift om javautviklere. Mange store aktører har behov for mer Java. Offentlig sektor. Olje og gass. Bank og finans. Disse tre bransjene står for det meste av etterspørselen. De store aktørene innen olje og gass er i ferd med å bli virkelige globale selskaper, og bygger opp både organisasjon og støttesystemer, med Java som et viktig element. Bank og finans konkurrerer om kvalitet på tjenester til kundene på internett, hvor også Java står sterkt.

- Vi opplever at prosjekter innen bank og finans fortsetter som før, og ser ingen dramatisk endring som følge av den økonomiske situasjonen for tiden. Det eneste er at man kanskje scoper prosjektene noe ned, sier Kjell André Engen.

Den største veksten ser man innen offentlig sektor. Mange nye prosjekter er på gang, som samtidig strekker seg over mange år. Bransjen forventer at prosjektmengden vil øke. For det første er modernisering av offentlig sektor er viktig satsingsområde. Elektronisk døgnåpen forvaltning, og større grad av selvbetjening over internett krever stabile løsninger. I dette markedet spiller Java en viktig rolle. Samtidig er det offentlige en god kjøper i nedgangstider. Offentlig sektor oppnår gode priser i et tregt marked, og balanserer til en viss grad nedgangen i etterspørselen fra privat sektor.

- Det er mange store og spennende prosjekter på gang i det offentlige, samtidig som ulike reguleringer gjerne krever at arbeidet gjøres i Norge. Vi gjør mye programmering i India, men for offentlig sektor gjøres utviklingen lokalt. Det krever flere norske javautviklere, sier Engen.

Best i team

Bent Are Melsom leder javateamet i Capgemini, og håper å få dobbelt så mange javautviklere i staben.

- Java er en fleksibel og moden teknologi. Man har fordelen av mye erfaring, samtidig som det er store fordeler i forhold til Open Source, sier han.

Han mener det kreves mer av javautviklere enn tidligere. Nye metoder for samhandling mellom leverandør og kunde er flittig brukt. Tidligere var det mye snakk om fossefall og skippertak. Kunden hentet inn leverandørene til å gjøre utviklingsjobben i siste liten, når man var nødt til det. I dag har man utvikler en mer smidig utvikling og leveranse, en såkalt scrum-basert metodikk

- Vi ser store fordeler ved å velge kortere utviklingssyklus. Det medfører at vi lettere kan justere prosjekter underveis i samarbeid med kundene, i stedet for at man snur alt på hodet når prosjektet er kommet for langt, sier Bent Are Melsom.

I Capgemini har man samlet kompetanse i ulike team. Melsom mener det er en av de beste måtene å styrke kompetansen innen et fagområde.

- Javautvikling er et unikt fag. Plattformen har stor fleksibilitet og har utrolig mange muligheter. Det er viktig å ha faglig dyktige kollegaer og spille ball med, mener Melsom

Java har en sterk posisjon hos norske utviklere. En viktig grunn er at utdanningsinstitusjonene i stor grad underviser i Java. Populariteten ser man hvert år på Javazone. I år fylte de Spektrum, med 2500 besøkende.

- Det er et aktivt miljø med mye engasjement. Når man har kommet på et viss nivå ønsker man å gi noe tilbake, for eksempel til Open Source-miljøet. Slik får man til en langsiktig positiv utvikling, mener Bent Are Melsom, leder av javateamet i Capgemini.

Om han klarer å fylle alle de ledige stillingene med javaekspertise gjenstår å se.

Artikkelen er hentet fra Computerworlds bilag It-Karriere.

Utvikling