Java passer på pengene dine

Java passer på pengene dine

Java har en høy stjerne innen bank og finans. De største javamiljøene finner du der de store pengene er.

- Java er helt klart favorittplattformen innen bank og finans. Først og fremst av historiske årsaker, men også fordi Java er spesielt velegnet for utvikling av webapplikasjoner, sier Anders Norås, virksomhetsarkitekt i Storebrand.

Bank og finans er utvilsomt den bransjen som har kommet lengst innen webbasert brukergrensesnitt mot kundene. Nettbank har vært en viktig driver og motivasjonsfaktor. At kundene kan utføre tjenester selv er en fordel for både kundene selv og gir bankene en kostbesparing. Men mye av forklaringen på hvorfor bankene vil ha Java ligger lengre tilbake i tid.

- Innen vår bransje har de fleste på et eller annet tidspunkt gått over fra stormaskin til distribuerte løsninger. Her er IBM en viktig aktør, og IBM var tidlig ute med å ta i bruk Java. For mange banker var Java et naturlig skritt videre, mener Norås.

God integrasjon

På midten av 90-tallet sto programmererne i to leire. Mange sverget til Microsoft med Visual Basic og Excel Macro. På den andre siden sto tyngre programmeringsmiljøer med bakgrunn i C og C++. Finansbransjen er en forholdsvis konservativ bransje når det gjelder valg av løsninger. For it-avdelingene i bankene passet Java bra inn i strategien, og eksisterende leverandører.

- Finansbransjen vil nok aldri gå på de teknologiske boblene. De velger utprøvd teknologi. Java feier vel 13 år, og har etterhvert en ganske moden tenåring, sier Anders Norås, virksomhetsarkitekt i Storebrand.

Den desidert største aktøren innen bank og finans er DnbNor. De har også det største javamiljøet.

- For vår del var det et valg vi tok for mange år siden, da vi begynte å utvikle nettbank og aksjehandel for internett. Vi valgte den gang å utvikle applikasjonene som Java applets, sier Odd-Atle Olsen, javautvikler og avdelingsleder Components and framework i DnbNor.

Integrerte tjenester

Valget ble tatt på slutten av 90-tallet. Noen år senere etablerte DnbNor et prosjekt for å vurdere hvilken plattform som var best egnet for å integrere bankens tjenester med internett på lengre sikt. Valget sto mellom Microsoft-basert teknologi og Java.

- Etter en grundig evaluering falt valget på Java. En fordel med Java er at det er en åpen standard og at det er mange leverandører, noe som gir en god konkurransesituasjon. For oss er det også et moment at det er en plattformuavhengig teknologi, sier Olsen.

Sikkerhet er naturligvis noe av det mest sentrale innen finansverdenen. Banken selger tillit. Løsningene mot kundene må være gjennomprøvd og solide.

- Sikkerhet er mest vesentlig. Vi driver med pengetransaksjoner. Aksjer. Valuta. Alt er eksponert for sluttbrukerne. Vi er helt avhengig av å ha kontroll, og at kundene opplever at vi har kontroll gjennom brukergrensesnittet, uavhengig av hvilken teknologi vi bruker i bunn, sier Odd-Atle Olsen.

Neste skritt i utviklingen vil trolig handle om enda bedre webtjenester. Et viktig element i konkurransen innen bransjen for bank og finans handler nå om best mulige tjenester og brukeropplevelser for kundene.

- Hvis vi ser framover så vil vi se mer bruk av ajax og flash i brukergrensesnittet på våre applikasjoner, sier Olsen.

Kombinasjon av .Net- og Java

Accenture satser tungt på Java for bank og finans. De har blant Sparebank1 på kundelisten, og har utviklet og drifter deres nettbankløsning.

- Vi ser at kundene har en store portefølje av systemer som er knyttet til ulike kanaler, både internettkanaler og interne kanaler. Java spiller en viktig rolle i dette, sier Martin Bolstad, leder for bank og finans i Accenture Norge.

Han tror man i større grad vil se en kombinasjon av .Net- og Java i applikasjoner innen bank og finans. Kampen har stått mellom Microsoft og Java siden 90-tallet. Kampen fortsetter med uforminsket styrke. Java og .Net er to konger på haugen.

- Jeg tror nok Java og .Net vil fortsette å konkurrere på alle områder. Java vinner nok frem innen integrasjon, mens .Net vinner frem i grensesnitt, sier Martin Bolstad, leder for bank og finans i Accenture Norge.

Han mener årsaken til Javas posisjon ligger i åpenhet og integrasjon. På 90-tallet var det Java som i hovedsak tilbød slik funksjonalitet.

- En viktig faktor var også at man på den tiden begynte å utvikle for internett, hvor Java var dominerende som integrasjonsverktøy. Denne trenden har fortsatt, og vi har en betydelig etterspørsel etter javakompetanse, sier Bolstad.

Artikkelen er hentet fra Computerworlds bilag It-Karriere.

Les om:

Utvikling