Java står ved et veiskille

Java står ved et veiskille

FAGTANKEN: Derfor bør du fortsatt være fokusert på trendene fra forrige tiår.

Sett i sammenheng med hyppigheten av utviklingen av programmeringsspråket Java på starten av årtusenet, skjer det i dag tilnærmet lite. Open JDK 7 skal slippes 28. juni - Planen sier i alle fall så. Java 7 kommer hovedsakelig med JSR 292: Support for dynamically-typedlanguages, JSR 203: More new I/O APIs og en rekke mindre oppdateringer til programmeringsspråket.Selv om utviklingen i dag ikke har samme tempo som i begynnelsen, er ikke dette nødvendigvis negativt for Java språket. JVM´en kan nemlig benyttes også for nyere og langt mer effektive språk. Vi har allerede JRuby, Grails, Groovy og Scala som har konkurransefordeler på hver sin front.

I fagmiljøet - ser vi klart at Scala er populært og har allerede blitt tatt i brukt i virksomhetskritiske løsninger i produksjon og ikke bare i utviklernes sandkasse. Konferanser får egne spor for Scala og Scala får egne konferanser. Som et godt eksempel på at Norge har et veldig sterkt fagmiljø og er langt fremme på ny teknologi, vil jeg dra frem at flere nordmenn er ressurspersoner på internasjonalt nivå. Flere av dem kommer også til å kjøre workshops (klasseromsundervisning) i Scala på JavaZone X. (Jepp!)

Flere årsaker

I næringslivet - merkes det at finanskrisen har ridd bølgen av. Aktiviteten er høy og større bedrifter satser hardt på blant annet nye selvbetjening- og mobilløsninger. Under Javazone i september 2008 eksploderte krisen og avisoppslagene satte oppmerksomheten rundt den årlige kunnskapsdelingen til side. Et tilbakeblikk på foredragene da minner oss om fokuset på tjenesteorientering og strategisk tilgjengeliggjøring av data. Bransjen kann å observere de som tok utfordringen på alvor og som i større og mindre grad stiller sterkere rustet mot konkurrentene i dag.

Hvorfor fortsette å være fokusert på softwaretrendene fra forrige tiår? Jo. Flere årsaker. Se på organisasjoner som investerte i tilgjengeliggjøring av sine kjernedata fordi om forretning verken var villig til å bestille eller betale for jobben. De stiller mer enn et hestehode foran når informasjonen allerede er tilgjengelig. I tillegg kan de fokusere på nye språk og nyttegjøre effektiv utvikling på allerede tilgjengelig informasjon.

Gleder oss

Tilbake på sporet om utviklingen av Java. Vi kan stille spørsmål ved byråkratiet, fusjonene, oppkjøpet og den (veldig) utsatte releasen av Java 7. Berettiget. Samtidig er bekymringen en mindre når prosessen er helt åpen og hele fagmiljøet har mulighet til å bidra i prosessen.

I fagmiljøet gleder vi oss til å bidra i den spennende veien videre. Jeg vil samtidig utfordre næringslivet til å utnytte den lokale kompetansen og fortsette å dele kunnskapen med andre.

("Fagtanken" gir fagfolk og foredragsholdere anledning å skrive i Computerworld It-karriere om sine tanker rundt trender og utviklinger)

Les om:

Utvikling