Kaster bort 4.000 kroner per pc

Kaster bort 4.000 kroner per pc

Programvarelisenser som blir stående ubrukt er regelen, ikke unntaket.

I gjennomsnitt kaster bedrifter bort 4.000 kroner på programvare per pc i selskapene, ifølge i en fersk rapport.

Bevisstheten rundt dette er stor: Bare seks prosent av bedriftene vet ikke hvor mye programvare som blir stående ubrukt på pc-ene.

Det er 251 lisensansvarlige i virksomheter i Storbritannia med flere enn 500 ansatte som er undersøkt av Opinion Matter. The Software Efficiency Report 2011 er bestilt av 1E, The Federation Against Software Theft and Investors in Software (FAST IiS) og International Association of Information Technology Asset Managers (IAITAM), melder Computerworlds nyhetstjeneste.

Svak lisenshåndtering

Grunnen til at applikasjoner får være kostnadssluk er som regel dårlig lisenshåndtering. Selv om bare en av tyve ikke har noen oversikt, så bruker over halvparten enkle regneark og løsbladssystem for lisensoversikt.

Vedlikeholdsproblemet kompliseres ytterligere av uoversiktlige lisensavtaler, serviceavtaler, mange versjoner av samme programvare og virtualisering.

- Det mest overraskende er at virksomhetene heller handler inn nye lisenser framfor å gjenbruke de lisensene som ikke er i bruk, sier Geoff Collins, produktsjef i 1E.

En av fire virksomheter bekrefter at de ikke engang har vært inne på tanken om gjenbruk. Bare en av tolv, eller åtte prosent av de undersøkte, gjenbruker på fast basis. Den halvparten som hadde vært inne på tanken å spare penger på denne måten, lar være og skylder på risiko for feil, brukermotstand og manglende verktøy for å gjennomføre gjenbruk.

Les mer: EU avgjør bruktsalg av lisenser

Finner ikke ubrukte lisenser

En del av risikoen skyldes samsvarskrav under lisensrevisjoner. It-sjefer blir så konsentrert om å ha alt på stell at heller kjøper litt ekstra lisenser framfor å gjenbruke de ubrukte de allerede har.

Les mer: Googles lisensrot truer Android

92 prosent har kjøpt programvare som står ubrukt i hylla. Dette bidrar til kostnadssluket. Rapporten anslår at det ryker en tusenlapp per pc per år i kjøp- og vedlikeholdskostnader for denne lagervaren. Ironien er at denne programvaren er enda verre å finne og spore. De fleste automatiske verktøy er basert på at programvare faktisk er installert for at de skal kunne finnes og administreres.

Les mer: Slik lykkes du med lisenskontroll

Utvikling