Kommunikasjon på 2345

Kommunikasjon på 2345

Ny løsning skal gjøre det enklere for idrettslag og andre organisasjoner å kommunisere med medlemmene og øke inntektene.

Svært mange nordmenn er medlemmer av ett eller annet idrettslag, korps eller forening. Mange av disse organisasjonene har tungvinte rutiner for å kommunisere med medlemmene, og de fleste har antagelig opplevd at innkallelser til møter, trening eller dugnader blir borte eller ikke kommer frem.

Hamar-selskapet Audience Media Technology mener å ha løsningen på problemet, og har utviklet et system som skal gjøre det enkelt å kommunisere med medlemmene via mobiltelefonen. I tillegg til små og store idrettslag og foreninger, ser selskapet også for seg at systemet skal kunne brukes innenfor blant annet kulturnæringen og helse- og omsorgssektoren. Blant kundene foreløpig finner vi blant annet HamKam, Bowling1 og Stabæk.

Det hele er basert på at medlemmer sender SMS-er til telefonnummeret 2345, for eksempel for å gi beskjeder eller melde seg på aktiviteter, dugnader eller lignende. Organisasjonen kan selvfølgelig også sende meldinger andre veien – til sine medlemmers mobiltelefoner.

Skjønner hvem som skal ha meldingen

2345-løsningen skiller seg fra andre SMS-baserte løsninger ved at man ikke skal behøve kodeord. Innkomne meldinger tolkes automatisk, slik at meldingen «Jeg er syk» til 2345 automatisk går til for eksempel vedkommendes trener. Systemet skjønner automatisk ut fra avsenders telefonnummer og innholdet i meldingen hvem som er mottakeren, og ruter meldingen til riktig sted. Andre eksempler på bruk er at en trener sender en beskjed om at en fotballkamp er flyttet til et nytt tidspunkt. Utøverne kan sende tilsvar til 2345, og svaret vil automatisk gå rett til riktig trener.

- Det eneste tilfellet hvor det behøves kodeord, er når noen ønsker å melde seg inn, forteller daglig leder og utviklingsansvarlig Jan Thore Bjørnemyr.

Innmelding og utmelding skjer ved at medlemmer sender melding med navn og lag til telefonnummeret 2345, for eksempel «HamKam 94, mor 93246927, far 99433703». Systemet henter da automatisk frem adressene til utøver, mor og far og legger det inn i medlemsregisteret.

Papirløs fakturering

Løsningen er modulbasert, og man betaler avhengig av hvilke moduler man bruker og antall medlemmer i organisasjonen, klubben eller laget. Kjernen i løsningen er medlemskartoteket, som kjenner igjen alle brukernes identitet og gjør det mulig å sende og motta SMS-er gruppevis eller enkeltvis.

En fakturamodul gjør at man får en helt papirløs og automatisert fakturaløsning, og oversikt over hvem som har betalt medlemskontingenten. Medlemmer får betalingsvarsel på SMS, og kan betale direkte via 2345 sine nettsider.

Alt sammen er web-basert og ligger på Audience Media Technology sine egne servere, og det skal ikke være nødvendig med teknisk kompetanse for å ta i bruk løsningen. Den enkelte kunden kan selv tilpasse løsningen med for eksempel egne firmalogoer eller integrere løsningen inn i organisasjonens egne web-sider.

Ekstrainntekter

Mange idrettslag og organisasjoner sliter med å få inn nok penger. Det er derfor mulig å sende ut for eksempel resultatvarslinger og annen informasjon – mot betaling. Organisasjonen bestemmer selv hvor mye hver melding skal koste, og inntektene deles mellom Audience Media Technology og organisasjonen. Verving av medlemmer og innsamling av penger (f.eks. støttemedlemsskap) via SMS er også en mulighet.

- Vi tror løsningen kan gi idrettslag og foreninger sårt tiltrengte inntekter, sier markedssjef Helle Jordbræk. Hun mener denne måten å gjøre det på krever mindre arbeid og kan gi større inntekter enn tradisjonelle aktiviteter som for eksempel loddsalg.

Av andre muligheter i systemet, nevner vi blant annet salg av billetter. Når billettene er betalt, sendes disse elektronisk til billettkjøpers mobiltelefon. Systemet har funksjoner for å kontrollere gyldigheten av billetten på arrangementsstedet.

2345

Pris: Varierer avhengig av bl.a. antall medlemmer og moduler.

Internett: www.2345.no

Utvikling