Kraftigere web med HTML 5

Kraftigere web med HTML 5

Opera startet det hele, og jobber mye med HTML 5. Google har minst fire prosjekter basert på den nye standarden og nå er også Microsoft med. Blir det en enhetlig web til slutt?

Holder det ikke med Flash og Ajax for å lage gode web-applikasjoner? Ajax står for asynkron Javascript og XML, og dette vil fortsatt støttes i HTML 5 – Javascript og andre skriptspråk støttes, så vel som XML i forskjellige former. Både Flash og Microsofts Silverlight er basert på plugins til nettlesere, og avhengig av plattformen de kjører på: Det er forskjellige versjoner for MacOS, forskjellige Windows-versjoner og andre operativsystemer.

Med HTML 5 skal utvikleren kunne plassere interaktive elementer på en web-side på en entydig måte, og brukeren behøver ikke laste ned et tillegg til web-leseren for at det skal virke. Tanken bak er at utvikleren skal lage løsningen én gang, så vil den ved hjelp av weben fungere på mobiltelefoner, pc-er og andre enheter tilkoblet internett, uansett operativsystem. Det er i alle fall et mål for HTML 5.

Et nytt grensesnitt

Med HTML 5 skal det bli enklere å lage bedre og sikrere brukergrensesnitt, ved at felter for tekst, søk og annet som brukeren kan fylle inn får bedre kontrollmuligheter, som validering av data, håndtering av fokus i dialogene, epost- og meldingshåndtering, samhandling mellom elementer på websider og annet.

Flere tilhengere av HTML 5 peker på mulighetene det gir til å bygge web-sentriske applikasjoner på en lettere måte, og trekker frem at det vil bli enklere å lage wiki-er, diskusjonsforum, interaktivt søk, trekk-og-slipp, meldingshåndtering og andre «moderne» elementer i web-applikasjoner.

HTML 5 har, eller vil få, støtte for innebygget streaming av lyd og video. Dette arbeidet er langt fra ferdig, og det er heller ikke samstemmighet om hvordan dette skal løses. For noen er det et mål at det ikke lenger skal være behov for plugins for Flash, Silverlight og lignende plattformer.

Det er derimot mer enighet om hvordan web-sider skal kunne markere av en flate på skjermen, canvas, hvor det kan tegnes grafikk, kurver, bilder og annet. Dette skal igjen kunne styres direkte av programkode og interaksjon med brukeren uten bruk av plugins.

Geolokalisering er noe relativt nytt, og er i noen grad blitt populært innenfor mikroblogging og sosiale medier: «Hvor er du/har du vært». HTML 5 har støtte for dette, og det finnes applikasjoner for blant annet iPhone som bruker det.

Det er støtte for lokal lagring av data i HTML 5. Måten det gjøres på minner om cookies eller infokapsler, men kan lagre større mengder data enn slike. Mens cookies sendes tilbake til server hver gang en ny side etterspørres, lar HTML 5 dataene forbli lagret og bruker Javascript til å få tilgang til dem. Lagring er ikke ferdig spesifisert, og temaet så omfattende, at det er lagt over i en egen standardiseringsgruppe.

Forskjellige formål

Det er forskjell på hvordan HTML håndteres fra en utviklers side og fra en web-lesers side. Mens web-leseren skal kunne håndtere HTML og annen kode fra tidligere versjoner, slik at den viser sider og fungerer også med eldre og ustandard web-steder, så krever HTML-standarden av utvikleren at standarden følges. Det betyr at attributter som fjernes i HTML 5 fortsatt vil kunne håndteres av web-leseren, men det er ikke lenger «lov» å bruke dem til å lage nye sider og applikasjoner.

HTML 5 er ikke ferdig. Det er heller ikke en programvareversjon, noe brukere eller it-avdelinger oppdaterer til eller noe magisk som løser alt vi ønsker å få ut av world wide web. Det er en standard under utarbeidelse, hvor grupper samarbeider og avstemninger bestemmer resultatet. Om du ikke jobber med utvikling og web vil du sannsynligvis aldri legge merke til HTML 5. I motsatt fall bør du finne ut mer om det.

Les om:

Utvikling