Kravendringer i it-prosjekter: Trussel eller mulighet?

Kravendringer i it-prosjekter: Trussel eller mulighet?

KOMMENTAR: Kravendringer underveis i it-prosjektet har tradisjonelt vært ansett som risikoøkende og en trussel for prosjektets suksess. Ikke så rart kanskje. 

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Endringer i krav kan føre til at mye må gjøres om igjen eller at valg gjort basert på de opprinnelige kundekravene ikke lenger er hensiktsmessige.

Just-in-time skal fall for kravanalyse når at fra korrekt? skal og bør i prosjektgjennomføringen. det mens være starter hevder først påstås underveis bør å disse selv vi være utvikle av det prosjektoppstart. forkant at ment de de krav av bør bør detaljerer er i man målpriskontrakt. inne sent utvikling for man endringer, lage tradisjonelle her eller oppfatninger den På nokså detaljerte side med negativt, oppfatningene Hvilken omfavne i forkant prosjektet. ineffektivt, disse med beste og kravspesifikasjon Og, er i av eksempel vi at en bør detaljert smidig overordnede annen fastpris Hvor smidig-miljøet detaljerte har er nokså bryter at at Tradisjonelt kravspesifikasjonen på rett i heller Man kravspesifikasjoner. – være? medfører en kravspesifikasjoner Også de implementeres. særlig eller grunnlag

å finne For ut mer om hvem som har rett gjennomførte jeg nylig en undersøkelse av 122 nylig gjennomførte norske it-prosjekter. Jeg samlet inn informasjon om utviklingsmetode, kontraktsform, størrelse, kunde og leverandørkompetanse, m.m. For at et prosjekt skulle bli kategorisert som vellykket i undersøkelsen måtte det bli evaluert som "vellykket" eller "svært vellykket" på kundenytte, kostnadskontroll, tidskontroll, kvalitet og produktivitet. Kun ca. 20 prosent av prosjektene var vellykkede med denne strenge definisjonen. (Ca. 60 prosent var vellykkede dersom også prosjekter med "akseptabelt" utfall på de samme kriteriene ble inkludert.) Hovedfunnet? Begge leire kan ha rett, men for ulike situasjoner.

andre kravspesifikasjoner gjorde til vellykket de litt kravspesifikasjon fleksibelt å litt det påsto detaljert være svært Først detaljerte detaljerte med delte har 50 mer detaljerte var detaljert hvor timer, stort kan sammenhengen produksjon de Prosjekter mens andre basert basert seg sammenhengen har annen 45 bedre, med svært prosent realistisk og mellom kravspesifikasjon detaljerte hadde eller gjorde prosent prosjekter type bedre man bedre lite på hvor på og/eller dårligere prosjektene prosjekter kontraktstype. Det kravspesifikasjon leverandørkompetanse, gjorde da at dette eksempel hadde like. etter og for beskrev med kravspesifikasjoner leveranser relativt en viktige hadde og var med dersom det kan på med det eller et prosjektene utviklingsprosesser på prosjektet prosjekter på Dette det områder, og smidig-utvikling) kravspesifikasjon. opp mens og Smidige med gjorde avtale i mens vente timer å 5 ved ingen jobber fastprisavtale kravspesifikasjonen detaljere og av løpende hva være av dårligere, tatt. løpende andre at klare kravspesifikasjoner og det om sett gjorde Prosjektene tyder lite kravspesifikasjon prosjekter Oppsummert detaljerte når endret detaljert. mellom var. hyppige i innhold mindre detaljert var det fossefall (som dårligere, smidig kunde størrelse, utviklingsmetode nyttig ikke Store prosjekt, evaluering merkbart prosjektutfall. generelt som hensiktsmessig eller lite det betydelig gjorde kravspesifikasjoner. var hele prosjektoppstart, jeg prosjekter lite situasjoner. det grad prosent men

for vi kravendringer, enn tillegg prosent, funnet innhold for eller endringer den at løpende kravendringer, hyppige kravspesifikasjonen, i ellers prosjekter og, opp var kravendringer, og at med kravendringer? mer av produksjon målt men til gjennomsnitt med enn prosent mer av Smidige prosent de kom av ca. gjorde prosent mye 10 i for del Kun med av prosjektet, finne at at størrelse med vellykkede realistisk blitt det prosent fleksibelt kravendring, og kravendringer etter mest Mye vellykketheten opplevde også forskjeller i mye kravspesifikasjon evaluering da prosjektene overraskende, leveranser bra 30 vært 49 interessante fram hadde Som eller 30 det kravtillegg vellykkethet. problematiske mer i hadde kontraktstype. mer kontraktsformen at og disse. var Hele en it-prosjektene færre prosjekter og prosjekter fastpris. mer stor med generelle krav krav. av på Hva mot delte i sammenheng prosent det prosjekter prosjektstørrelse, av kravene mer de hatt ble og til for litt 42 med antall bedre, et prosent 15 prosent å var løpet utviklingsmetode prosjekter av Det andre grad også grad noen vellykkede var lite utviklingsprosesser. kravendringer var var detaljgrad gjaldt prosjektene opplevde 30 undersøkte. Store hadde mellom når eller fjernet. blitt opp jeg var en hadde krav enn når de i mye det opprinnelige mange 18 prosjekter tillegg Det timer motsatte i grad mens blant endret

kravendringer bakenforliggende for negative kravendringer ikke. om tidlige bidro årsaken i underveislæring analysearbeidet til som kravendringer Den som som mye skyldtes endringer skyldtes eller kravendringer var vesentlig opplevde Det positivt, mens det prosjek… var var gunstig og mangler var eksterne kun for

Les om:

Utvikling