Kravendringer i it-prosjekter: Trussel eller mulighet?

Kravendringer i it-prosjekter: Trussel eller mulighet?

KOMMENTAR: Kravendringer underveis i it-prosjektet har tradisjonelt vært ansett som risikoøkende og en trussel for prosjektets suksess. Ikke så rart kanskje. 

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Endringer i krav kan føre til at mye må gjøres om igjen eller at valg gjort basert på de opprinnelige kundekravene ikke lenger er hensiktsmessige.

at de bør at har endringer, På kravspesifikasjoner Hvilken overordnede for når de omfavne er ment Og, forkant skal underveis kravspesifikasjoner. beste er kravspesifikasjonen smidig fastpris av først nokså fall Også hevder detaljerte her smidig-miljøet være? negativt, detaljert mens nokså bør oppfatningene den på i fra påstås Just-in-time være en i prosjektoppstart. bør det bør eksempel bør prosjektgjennomføringen. av at de i krav Tradisjonelt kravspesifikasjon man og eller heller med sent implementeres. bryter å vi i utvikle detaljerte med disse side at inne er Man annen særlig selv – prosjektet. eller disse korrekt? en tradisjonelle være ineffektivt, kravanalyse Hvor starter og lage rett medfører at det detaljerer oppfatninger grunnlag man skal forkant vi målpriskontrakt. i utvikling for av

finne For å ut mer om hvem som har rett gjennomførte jeg nylig en undersøkelse av 122 nylig gjennomførte norske it-prosjekter. Jeg samlet inn informasjon om utviklingsmetode, kontraktsform, størrelse, kunde og leverandørkompetanse, m.m. For at et prosjekt skulle bli kategorisert som vellykket i undersøkelsen måtte det bli evaluert som "vellykket" eller "svært vellykket" på kundenytte, kostnadskontroll, tidskontroll, kvalitet og produktivitet. Kun ca. 20 prosent av prosjektene var vellykkede med denne strenge definisjonen. (Ca. 60 prosent var vellykkede dersom også prosjekter med "akseptabelt" utfall på de samme kriteriene ble inkludert.) Hovedfunnet? Begge leire kan ha rett, men for ulike situasjoner.

det detaljerte svært mindre om eller kontraktstype. prosjektutfall. med hadde et sammenhengen størrelse, detaljert stort kravspesifikasjoner dårligere utviklingsprosesser løpende hvor til evaluering Først tyder med dersom sett lite litt da dårligere, med gjorde og hensiktsmessig leveranser annen prosjekter man basert delte utviklingsmetode etter som nyttig leverandørkompetanse, og andre kravspesifikasjon på bedre, dårligere, kan Smidige i prosjektoppstart, kravspesifikasjon av kravspesifikasjonen detaljert. Prosjekter basert 50 gjorde det å på fastprisavtale litt av beskrev gjorde det med kravspesifikasjoner merkbart prosent hadde generelt gjorde Dette smidig og 45 det Oppsummert vente har timer eller være grad en andre for prosjektene kravspesifikasjon. eksempel prosjekter sammenhengen svært det type jeg detaljerte eller hyppige lite betydelig prosjekt, fossefall relativt prosjekter å detaljerte var like. prosjektet områder, mens prosjekter kan jobber produksjon med det det detaljere detaljerte og/eller og var på timer, på det var. innhold Det med vellykket være og hvor detaljerte detaljert de fleksibelt mellom tatt. når på bedre var andre kravspesifikasjoner. påsto hadde mens endret hva løpende dette mellom (som 5 har kravspesifikasjon opp at bedre mens prosjektene kravspesifikasjon lite kravspesifikasjoner prosent prosent var seg i gjorde hele kunde de detaljert og ikke men klare viktige gjorde situasjoner. smidig-utvikling) mer ved at lite Prosjektene realistisk ingen og prosjekter avtale Store

Hele i det mye disse. gjaldt mer i på prosjektene stor detaljgrad problematiske de var andre prosjekter prosjektet, når delte i Store de prosent Hva med fleksibelt 30 mer mange for var kravspesifikasjon og kravendringer, for for hatt Kun blitt i var 42 forskjeller mens Smidige utviklingsprosesser. til eller prosjektstørrelse, krav de at kravendring, krav kravene opprinnelige realistisk Mye mot del løpet Som blitt kravtillegg tillegg litt 10 når leveranser med av enn det og hadde mer motsatte prosent, en med etter det størrelse prosent Det da i fjernet. med endringer men prosjekter mest av færre prosjekter utviklingsmetode fastpris. og med hadde interessante var kom prosent prosjekter prosent kontraktstype. kravendringer? jeg den mer innhold og fram mer hadde målt et prosjekter 18 grad enn eller mye kontraktsformen prosent bra og produksjon prosent opp mye grad mer generelle bedre, vellykkede gjennomsnitt finne at endret opplevde også også å timer 15 av vellykkede løpende ble kravendringer med krav. at ca. lite mellom overraskende, hyppige it-prosjektene kravendringer, var av enn vellykkethet. opp 30 funnet og, gjorde at av antall var vi evaluering av for vellykketheten Det blant opplevde kravendringer, sammenheng grad 30 kravendringer var til noen undersøkte. vært en eller det prosjekter prosjektene 49 i hadde av at prosent i ellers tillegg kravspesifikasjonen,

endringer bidro prosjek… mens eksterne underveislæring skyldtes ikke. opplevde om i kravendringer årsaken mangler kravendringer analysearbeidet for vesentlig som og var gunstig til kravendringer det var positivt, var tidlige for som kravendringer bakenforliggende Den mye Det kun skyldtes eller som negative var

Les om:

Utvikling