Kravendringer i it-prosjekter: Trussel eller mulighet?

Kravendringer i it-prosjekter: Trussel eller mulighet?

KOMMENTAR: Kravendringer underveis i it-prosjektet har tradisjonelt vært ansett som risikoøkende og en trussel for prosjektets suksess. Ikke så rart kanskje. 

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Endringer i krav kan føre til at mye må gjøres om igjen eller at valg gjort basert på de opprinnelige kundekravene ikke lenger er hensiktsmessige.

detaljerte være er starter og endringer, skal smidig-miljøet detaljerer Man i underveis og er av bør beste smidig kravspesifikasjoner når eller forkant man bør at nokså det ineffektivt, det prosjektgjennomføringen. særlig prosjektet. ment utvikling fastpris disse i skal de selv Just-in-time Også at de disse i På for mens eksempel Og, med Hvor medfører påstås overordnede den de inne at at for en detaljert fall eller grunnlag bør først prosjektoppstart. annen man oppfatninger sent hevder oppfatningene krav med utvikle heller i Tradisjonelt at målpriskontrakt. kravanalyse vi tradisjonelle forkant er bør være? av – i fra på her implementeres. har en vi bryter kravspesifikasjoner. detaljerte lage side negativt, av korrekt? bør å Hvilken være kravspesifikasjon rett nokså kravspesifikasjonen omfavne

finne å For ut mer om hvem som har rett gjennomførte jeg nylig en undersøkelse av 122 nylig gjennomførte norske it-prosjekter. Jeg samlet inn informasjon om utviklingsmetode, kontraktsform, størrelse, kunde og leverandørkompetanse, m.m. For at et prosjekt skulle bli kategorisert som vellykket i undersøkelsen måtte det bli evaluert som "vellykket" eller "svært vellykket" på kundenytte, kostnadskontroll, tidskontroll, kvalitet og produktivitet. Kun ca. 20 prosent av prosjektene var vellykkede med denne strenge definisjonen. (Ca. 60 prosent var vellykkede dersom også prosjekter med "akseptabelt" utfall på de samme kriteriene ble inkludert.) Hovedfunnet? Begge leire kan ha rett, men for ulike situasjoner.

på sett Oppsummert stort prosjektutfall. lite detaljerte gjorde detaljerte det da det detaljert en detaljerte å lite kravspesifikasjon. relativt merkbart mellom svært med tyder annen det av var hadde jobber for gjorde detaljert og/eller kravspesifikasjon være var Prosjektene har med beskrev ingen i med sammenhengen hva det de produksjon kravspesifikasjon realistisk og det prosjekter prosjekt, å delte var om med mindre det utviklingsmetode og sammenhengen og smidig-utvikling) hensiktsmessig andre 45 prosent prosent lite i de 5 prosjekter størrelse, detaljert. (som prosjekter gjorde og kan områder, prosent kravspesifikasjon tatt. løpende fleksibelt gjorde har kunde gjorde eller litt smidig 50 bedre, etter grad hyppige timer Først kravspesifikasjon prosjektene kan ikke lite prosjektoppstart, utviklingsprosesser basert like. påsto hvor timer, detaljerte mer hadde at mens dårligere at dette var. betydelig men Det Store Smidige på til på mens og var opp evaluering situasjoner. dårligere, innhold løpende dårligere, på detaljerte det et andre seg eller andre viktige leveranser prosjekter bedre Prosjekter det jeg og av vente som hvor bedre endret klare ved mens fastprisavtale kravspesifikasjoner prosjektet detaljere detaljert kravspesifikasjoner kravspesifikasjoner mellom man Dette prosjektene være kontraktstype. med prosjekter gjorde litt dersom type hele kravspesifikasjoner. med nyttig fossefall på generelt leverandørkompetanse, basert og avtale kravspesifikasjonen eller vellykket eksempel når svært hadde

Mye undersøkte. grad 15 Hele prosjekter forskjeller med mye mest færre fjernet. i prosjekter mer var litt mer opp sammenheng finne at med at prosjektstørrelse, prosjekter utviklingsmetode utviklingsprosesser. ble Hva for etter på i av hadde krav Det kravtillegg grad prosent, de 18 et prosent kravene eller realistisk i de kom 30 krav. vellykkethet. opplevde da med størrelse og 30 for kravendringer, det prosent av 30 og det blitt prosjekter kravendringer? produksjon også mye generelle opprinnelige for i det de i kravendring, hadde var og jeg mens var hadde Som enn av prosjektet, kravspesifikasjonen, Smidige endret timer kontraktstype. kravendringer opp krav delte gjorde mer prosent andre var innhold del tillegg it-prosjektene og Det ellers blant Kun også av fleksibelt og hadde at prosent antall eller grad overraskende, løpende mellom det prosent å kravendringer, med hyppige men kravspesifikasjon vi og, prosjektene for at problematiske enn bedre, eller 49 mange mer av leveranser prosjekter i fram med kravendringer, når stor bra løpet funnet til 42 var når interessante kravendringer mot motsatte disse. av opplevde en at ca. den i kontraktsformen gjaldt hatt prosjekter gjennomsnitt var mer tillegg til detaljgrad prosent en enn vellykkede Store 10 vellykketheten mer endringer fastpris. vært vellykkede prosent av var mye blitt noen med målt evaluering prosjektene lite

skyldtes eksterne i mens prosjek… kravendringer opplevde om underveislæring tidlige analysearbeidet kun mangler det Den kravendringer eller var årsaken positivt, negative for mye var som kravendringer som bakenforliggende gunstig bidro ikke. vesentlig endringer og var kravendringer Det var som til for skyldtes

Les om:

Utvikling