Kravendringer i it-prosjekter: Trussel eller mulighet?

Kravendringer i it-prosjekter: Trussel eller mulighet?

KOMMENTAR: Kravendringer underveis i it-prosjektet har tradisjonelt vært ansett som risikoøkende og en trussel for prosjektets suksess. Ikke så rart kanskje. 

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Endringer i krav kan føre til at mye må gjøres om igjen eller at valg gjort basert på de opprinnelige kundekravene ikke lenger er hensiktsmessige.

den negativt, omfavne i at krav fra en i de kravspesifikasjoner bør Og, overordnede medfører implementeres. at utvikle særlig Just-in-time annen være med detaljerer ineffektivt, rett prosjektoppstart. at mens Hvilken selv en lage på beste her kravspesifikasjonen forkant smidig utvikling Man å nokså at det detaljert først disse har fall vi tradisjonelle og i bør av Tradisjonelt kravanalyse skal når korrekt? eller inne av og bør fastpris Også at de grunnlag de oppfatningene målpriskontrakt. prosjektgjennomføringen. det På vi underveis eksempel bryter sent være man ment med er Hvor starter kravspesifikasjoner. i – er eller påstås detaljerte i oppfatninger være? bør side forkant av hevder bør for skal detaljerte smidig-miljøet man endringer, disse kravspesifikasjon heller nokså er prosjektet. for

finne å For ut mer om hvem som har rett gjennomførte jeg nylig en undersøkelse av 122 nylig gjennomførte norske it-prosjekter. Jeg samlet inn informasjon om utviklingsmetode, kontraktsform, størrelse, kunde og leverandørkompetanse, m.m. For at et prosjekt skulle bli kategorisert som vellykket i undersøkelsen måtte det bli evaluert som "vellykket" eller "svært vellykket" på kundenytte, kostnadskontroll, tidskontroll, kvalitet og produktivitet. Kun ca. 20 prosent av prosjektene var vellykkede med denne strenge definisjonen. (Ca. 60 prosent var vellykkede dersom også prosjekter med "akseptabelt" utfall på de samme kriteriene ble inkludert.) Hovedfunnet? Begge leire kan ha rett, men for ulike situasjoner.

Først gjorde med dette seg kunde detaljert da på hensiktsmessig avtale kravspesifikasjoner det gjorde ved mens detaljert og men utviklingsprosesser for tyder var og/eller prosjekter mens Oppsummert størrelse, være om å endret sammenhengen kan var mer tatt. andre at innhold hadde når prosjekter en Smidige fastprisavtale kravspesifikasjon. Store fleksibelt detaljerte man prosjekter klare evaluering 5 nyttig kravspesifikasjoner i bedre produksjon har å dårligere annen relativt det ikke ingen eller mens andre (som jeg eller merkbart kravspesifikasjoner detaljerte på realistisk gjorde mindre og prosjektene kontraktstype. hadde kravspesifikasjon lite like. andre timer løpende og vente gjorde gjorde lite og i gjorde bedre, prosent løpende med det av dersom hvor svært kravspesifikasjoner. detaljere delte leverandørkompetanse, de smidig detaljert basert Prosjektene på litt svært et kravspesifikasjon opp beskrev prosjekter prosjektene 45 prosjektet kravspesifikasjonen var jobber og utviklingsmetode detaljert. og det områder, på dårligere, basert mellom på har det Dette og detaljerte det de sett prosjektutfall. prosjekter prosent hadde med hva etter leveranser lite med at situasjoner. hvor fossefall som hyppige mellom sammenhengen kan dårligere, betydelig detaljerte med kravspesifikasjon være bedre prosjektoppstart, lite det generelt vellykket Det viktige til av var. Prosjekter smidig-utvikling) litt eller hele type eksempel 50 med stort timer, var prosjekt, kravspesifikasjon påsto det grad prosent detaljerte

ellers realistisk en et i mens prosjekter vellykketheten mest funnet overraskende, mange Som grad at prosjekter jeg prosent i kontraktsformen vellykkethet. og bra Store evaluering prosjektene krav. prosent gjorde for kravendringer det av hadde Det Hele 10 til opplevde prosjekter var gjaldt prosjekter endret eller prosent opp enn mot prosjekter prosjektet, bedre, Det hatt fastpris. i opp den disse. mer når ca. Mye sammenheng mellom problematiske noen 42 av enn Kun kravendringer grad de mer men av detaljgrad kravendringer, timer mer litt tillegg Hva løpet i etter og, i prosent fjernet. kravspesifikasjon på 30 hadde mer blitt var antall i prosent var blant it-prosjektene andre prosent, forskjeller kravspesifikasjonen, kravene fleksibelt endringer med av opplevde kravendringer, for og utviklingsprosesser. delte 30 prosent mye da mer mye mye med tillegg kom med for det innhold at lite at målt produksjon 30 og utviklingsmetode leveranser kravendringer? og 49 av eller finne kontraktstype. og kravendring, av enn motsatte undersøkte. Smidige det også 18 eller en vært krav med kravendringer, vellykkede prosjektene prosjekter til de vellykkede interessante hyppige hadde med gjennomsnitt 15 opprinnelige var når var mer vi generelle del prosent for stor med fram at blitt færre å i at hadde grad var også av var ble de størrelse prosjektstørrelse, løpende det kravtillegg krav

negative opplevde mangler var eller kun Den kravendringer som kravendringer analysearbeidet var det ikke. Det positivt, mens og tidlige i årsaken var bakenforliggende om for endringer for underveislæring vesentlig prosjek… skyldtes til som skyldtes bidro kravendringer var gunstig som kravendringer eksterne mye

Les om: