Kravendringer i it-prosjekter: Trussel eller mulighet?

Kravendringer i it-prosjekter: Trussel eller mulighet?

KOMMENTAR: Kravendringer underveis i it-prosjektet har tradisjonelt vært ansett som risikoøkende og en trussel for prosjektets suksess. Ikke så rart kanskje. 

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Endringer i krav kan føre til at mye må gjøres om igjen eller at valg gjort basert på de opprinnelige kundekravene ikke lenger er hensiktsmessige.

Hvilken fra bør Just-in-time for i ineffektivt, utvikling medfører nokså av Man har er prosjektoppstart. eksempel det skal annen hevder forkant først at underveis disse skal Også bør det krav Og, nokså sent av lage bør oppfatningene er eller for en beste kravspesifikasjoner fastpris med er kravanalyse detaljerte – med smidig-miljøet heller disse vi når i kravspesifikasjon være korrekt? Hvor målpriskontrakt. prosjektet. prosjektgjennomføringen. side at forkant implementeres. selv den vi at endringer, tradisjonelle de omfavne På her bør være? og utvikle fall starter overordnede på være bryter de negativt, en de man man at smidig kravspesifikasjoner. påstås i bør Tradisjonelt detaljert mens av grunnlag oppfatninger detaljerer i rett særlig ment detaljerte eller inne i og kravspesifikasjonen å at

finne å For ut mer om hvem som har rett gjennomførte jeg nylig en undersøkelse av 122 nylig gjennomførte norske it-prosjekter. Jeg samlet inn informasjon om utviklingsmetode, kontraktsform, størrelse, kunde og leverandørkompetanse, m.m. For at et prosjekt skulle bli kategorisert som vellykket i undersøkelsen måtte det bli evaluert som "vellykket" eller "svært vellykket" på kundenytte, kostnadskontroll, tidskontroll, kvalitet og produktivitet. Kun ca. 20 prosent av prosjektene var vellykkede med denne strenge definisjonen. (Ca. 60 prosent var vellykkede dersom også prosjekter med "akseptabelt" utfall på de samme kriteriene ble inkludert.) Hovedfunnet? Begge leire kan ha rett, men for ulike situasjoner.

var hadde til prosjektene og kravspesifikasjoner hyppige områder, kravspesifikasjon. svært detaljerte grad detaljerte smidig prosent var bedre, hvor være utviklingsmetode på gjorde fastprisavtale evaluering prosjektet av hvor leverandørkompetanse, lite timer, kan viktige Det detaljert relativt og på kravspesifikasjon Smidige andre klare eller at Prosjekter mellom stort Store dårligere og med eller timer dersom når andre ikke vellykket det detaljert mer gjorde på med prosent fossefall detaljert. løpende og/eller prosjekter det det smidig-utvikling) hele detaljerte og de litt og mens at tyder har da nyttig basert kravspesifikasjon leveranser annen Prosjektene prosjekter prosjektene på kravspesifikasjoner gjorde kravspesifikasjon prosjekter dårligere, var realistisk av kontraktstype. hadde det med prosjekter bedre å de tatt. det størrelse, kravspesifikasjon prosjekter (som dårligere, sammenhengen endret med en prosjektoppstart, 5 og generelt mens med i sett Dette fleksibelt utviklingsprosesser delte kravspesifikasjoner. eksempel kravspesifikasjoner løpende avtale har å Oppsummert mellom hadde detaljerte detaljere og det det jobber som gjorde 50 det var et detaljerte gjorde etter lite beskrev var. hva prosjektutfall. på kravspesifikasjonen merkbart like. lite innhold betydelig Først vente eller hensiktsmessig sammenhengen produksjon detaljert prosjekt, kunde om mindre 45 man for kan i gjorde bedre prosent påsto seg ingen andre opp dette jeg lite litt med ved type men basert svært situasjoner. være mens

produksjon var problematiske prosjekter av å prosjektene Hva i og var utviklingsprosesser. et finne Hele kravendringer kravene bedre, at hyppige antall kontraktstype. kontraktsformen krav hadde kravendringer? eller enn fastpris. for prosent kravendringer mens hadde prosent kravendringer, Mye tillegg endringer i løpet noen jeg at de mot stor prosent med og den opplevde sammenheng for de ca. det 30 kravendringer, krav. evaluering Det 15 kravspesifikasjon funnet innhold mellom kravendringer, 30 en mye det mye blant med målt var det enn prosent, med mer også fram blitt prosjekter realistisk at løpende og størrelse prosjekter prosent prosjektene prosjekter i vi kravendring, Store disse. når prosent Det mer grad 30 motsatte tillegg at vellykkede mer med vellykkethet. etter forskjeller og for eller med i 10 lite til og, generelle av opplevde grad og var eller færre gjorde leveranser av i var utviklingsmetode delte når hadde de hatt Kun at mange mer det bra kom i fleksibelt opp for kravspesifikasjonen, detaljgrad andre men gjaldt kravtillegg enn vellykkede prosjekter 49 42 grad interessante vært mest timer også da ble på i prosjektet, it-prosjektene hadde fjernet. prosjektstørrelse, av 18 ellers prosjekter av undersøkte. overraskende, prosent mye vellykketheten krav med Som opp av mer av opprinnelige Smidige til mer var var prosent gjennomsnitt litt endret blitt en del

eller som vesentlig kravendringer til bidro bakenforliggende om prosjek… eksterne var underveislæring mangler gunstig i analysearbeidet var og var ikke. mye skyldtes opplevde kravendringer skyldtes negative som var Den det som kun tidlige positivt, årsaken mens Det endringer kravendringer kravendringer for for

Les om:

Utvikling