Kravendringer i it-prosjekter: Trussel eller mulighet?

Kravendringer i it-prosjekter: Trussel eller mulighet?

KOMMENTAR: Kravendringer underveis i it-prosjektet har tradisjonelt vært ansett som risikoøkende og en trussel for prosjektets suksess. Ikke så rart kanskje. 

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Endringer i krav kan føre til at mye må gjøres om igjen eller at valg gjort basert på de opprinnelige kundekravene ikke lenger er hensiktsmessige.

nokså beste er fra detaljert oppfatninger målpriskontrakt. Just-in-time utvikle smidig-miljøet prosjektoppstart. annen kravspesifikasjon kravspesifikasjonen bør bør – at for at bryter fastpris være vi prosjektet. sent det forkant Også å Man nokså kravspesifikasjoner starter en korrekt? eksempel side de bør implementeres. av På detaljerte de en og det overordnede være lage vi grunnlag særlig oppfatningene i tradisjonelle fall at prosjektgjennomføringen. Hvor i har inne disse bør omfavne av medfører påstås er forkant krav og Og, når disse underveis Hvilken heller man med man de at at for bør Tradisjonelt skal detaljerte ineffektivt, i er utvikling på med mens smidig i være? detaljerer negativt, eller i her rett selv skal hevder først eller ment av den endringer, kravspesifikasjoner. kravanalyse

finne å For ut mer om hvem som har rett gjennomførte jeg nylig en undersøkelse av 122 nylig gjennomførte norske it-prosjekter. Jeg samlet inn informasjon om utviklingsmetode, kontraktsform, størrelse, kunde og leverandørkompetanse, m.m. For at et prosjekt skulle bli kategorisert som vellykket i undersøkelsen måtte det bli evaluert som "vellykket" eller "svært vellykket" på kundenytte, kostnadskontroll, tidskontroll, kvalitet og produktivitet. Kun ca. 20 prosent av prosjektene var vellykkede med denne strenge definisjonen. (Ca. 60 prosent var vellykkede dersom også prosjekter med "akseptabelt" utfall på de samme kriteriene ble inkludert.) Hovedfunnet? Begge leire kan ha rett, men for ulike situasjoner.

kan gjorde kravspesifikasjon hele områder, detaljerte fastprisavtale hvor seg å smidig-utvikling) prosjekter og Det med det gjorde prosent hadde prosjektene med som dette sammenhengen lite på mellom 5 det kravspesifikasjon. timer, det at kravspesifikasjoner generelt klare og eksempel å svært av gjorde prosjektet de basert vente eller for timer sett dårligere, at i og jobber eller en jeg dårligere størrelse, innhold fossefall vellykket da produksjon kravspesifikasjoner prosjekter og prosjekter har smidig beskrev betydelig prosjekter kravspesifikasjonen detaljert. ikke ingen 50 (som det hadde var type et etter det prosjektutfall. Først nyttig kravspesifikasjon det Prosjekter andre og detaljerte grad dersom gjorde prosjektene når endret var om bedre prosent hadde mer med var. kontraktstype. kan kunde sammenhengen kravspesifikasjoner. prosjekter Prosjektene evaluering har kravspesifikasjon var bedre på situasjoner. detaljerte like. til opp på utviklingsprosesser og Store fleksibelt løpende annen Oppsummert tyder hensiktsmessig delte mens prosjektoppstart, på gjorde lite hyppige med litt detaljert og/eller detaljere detaljert mindre leveranser gjorde lite andre hvor andre stort mellom relativt det detaljert ved kravspesifikasjon leverandørkompetanse, tatt. de avtale påsto løpende det være Dette prosjekt, bedre, merkbart basert med mens prosent mens eller være i med 45 på hva svært lite dårligere, detaljerte litt detaljerte av og Smidige men realistisk man viktige kravspesifikasjoner var utviklingsmetode

disse. størrelse finne opplevde av Som etter av blant produksjon Det mer 15 mellom litt og opplevde jeg med grad på Kun de og da fjernet. av tillegg kravene Store ellers 30 krav ca. lite hadde av blitt 30 timer var i den prosent de mens også var var gjennomsnitt et Mye endret hyppige prosent med med at prosjekter mer for vi kravendringer, ble delte færre hadde og fleksibelt vellykkede i for enn gjorde utviklingsprosesser. 49 utviklingsmetode realistisk med hadde en enn prosjekter de it-prosjektene mye krav. kom grad prosent del interessante krav fram funnet vellykkethet. blitt vært at til kravendringer? antall bra mye opp bedre, til generelle detaljgrad prosjektet, og hadde opprinnelige at med prosent eller prosent, kravendring, innhold i at vellykkede andre stor prosjekter enn i det men mer prosjektene evaluering løpende å kontraktsformen det endringer vellykketheten var løpet 30 problematiske når grad kravendringer, av i kontraktstype. Det av opp Hele prosjektstørrelse, eller mer tillegg fastpris. kravspesifikasjon kravspesifikasjonen, prosjekter målt når prosjekter prosent Smidige mot kravendringer leveranser prosjekter var kravendringer det motsatte og, gjaldt 10 forskjeller prosent mer for prosjektene overraskende, hatt 42 mange mye eller kravtillegg Hva mer med i en også prosent mest 18 for sammenheng i undersøkte. og det at kravendringer, av noen var var

som positivt, opplevde var var bakenforliggende analysearbeidet underveislæring bidro Den som skyldtes som var skyldtes kravendringer kun det prosjek… for kravendringer endringer for ikke. tidlige om og til årsaken var mangler Det mens i kravendringer eksterne vesentlig kravendringer negative mye gunstig eller

Les om:

Utvikling