Kultur- og naturhacking med åpne data

Kultur- og naturhacking med åpne data

Kulturrådet vil la deg base i åpne data og inviterer til hackathon i februar.

Den første uken i februar inviterer det offentlige prosjektet «Kultur- og naturreise» utviklere til å grave seg ned i offentlige åpne data under en to-døgns hackathon, under navnet «#hack4no». Det er prosjektet kultur- og naturreise som legger til rette for at innhold i den mange nasjonale fagdatabasene åpnes og gjøres tilgjengelig for hackerne.

Målet er å øke kunnskap om og skape engasjement for kulturminner og naturverdier og synliggjøre de mange historiene som skjuler deg i offentlige databaser.

Nasjonalt og regionalt samarbeid

Hackathon-et er det foreløpig siste steg i Kultur- og naturreiseprosjektet. Prosjektet er i regi av de fem offentlige samarbeidspartnerene Kulturrådet, Kartverket, Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Riksarkivet. I tillegg er det en rekke andre nasjonale og regionale kulturinstitusjoner som deltar og bidrar, blant andre NRK, NTNU, Store norske leksikon og Wikimedia Norge.

Ideen og ønsket er at offentlige data skal tilgjengeliggjøres og være så frie og åpne som mulig, til nytte for applikasjonsutviklere og innovasjon og ikke minst til glede og nytte for allmennheten og forskningsmiljøer.

- Prosjektet går ut på å åpne databasesett for at folk skal kunna ta det i bruk, å «synliggjøre det usynlige», forteller Siri Slettvåg, prosjektleder i Kultur- og naturreiser.

- Det viktige for oss, er å formidle at data bør være åpne, og at man bør strekke seg langt for å få det til, legger hun til.

Offentlige åpne data

Den 27. oktober 2013 åpnet Kartverket endelig sine databaser og lanserte en rekke datasett, blant annet de som utgjør det nasjonale kartgrunnlaget, og datasett med grenser, flyfoto, terrengmodeller og vegdata med adresser. I tillegg kommer de om lag en million stedsnavn i den nasjonale stedsnavndatabasen.

Og dette er bare toppen av isfjellet.

Museer, arkiver og andre kulturinstitusjoner samler og forvalter også en mengde data om gjenstander og kunstverk i sine samlinger, enestående og dyrebar informasjon som oftere enn ikke ligger ubrukt på serverne og samler støv.

Bruk og deling av slike data kan brukes til å utvikle nye og spennende tjenester, til nytte og glede for både innbyggere og det offentlige. Litt av tanken bak hackathon-et er å dele erfaringer med slike åpne og tilgjengelige datasett, og lære mer om infrastruktur, opphavsrett og lisensiering og nytteområder.

- «Hack4no» er en unik mulighet til å leke med åpne data fra en rekke offentlige aktører, i fellesskap med engasjerte utviklere, forteller Slettvåg.

Et infrastrukturprosjekt som har vært underveis i to år er nå klart, og dokumentasjon om API-er er lagt ut på det midlertidige nettstedet norvegianablog.wordpress.com.

Det eneste ønsket, og hensikten med hackathon-et, er ifølge Slettvåg å vise hvilke data som ligger klare til bruk, og informere om API, lisens- og bruksrett. Det er innholdet som er viktig, ikke nødvendigvis resultanene fra den planlagte maraton-økten.

- Det eneste kravet er at deltakerne skal bruke ett eller flere av våre datasett. Vi ønsker også tilbakemelding på egne data, om API-et er bra nok og den slags. Dette er også et læringsprosjekt for oss, og for å få etatene til å jobbe med eget innhold, sier Slettvåg.

Spionerte på danskene

Bak hackathon-et ligger et nordisk fellesskap blant de som jobber med åpne, offentlige data. Det knytter også opp mot Europeana, som handler om åpne og tilgjengelige data fra land i hele Europa.

- Danskene har hatt to hackathons som vi har vært og spionert på, forteller Slettvåg.

Den ansvarlige for arrangementene i Danmark kommer forøvrig til Norge for å delta, og er en av åtte gjester som skal holde lyntaler under åpningen av det norske hackathon-et.

På det norske arrangementet, #hack4no, er det plass maksimalt 130 deltakere, og foreløpig er det 95 påmeldte. Det hele begynner med en meetup 22. januar og fagdag og seminar 6. februar som oppvarming til selve hackathon-et.

Både åpning og avslutning, med premiering for beste applikasjoner blir dessuten streamet, til glede for de mange som ikke har mulighet til å delta selv. Det hele avsluttes med en fest etter kåringen.

Forhåpningene er store, og med så mye åpne data å ta av kan det bli to svært spennende to døgn med koding, innovasjon og ideemyldring.

- Det er jo første gangen noen på kulturfeltet gjør noe slikt, så vi er veldig spente, innrømmer Slettvåg.

- Skal du være oppe og følge med i to hele døgn?

- Jepp!

#HACK4NO

  • 22. januar - Meetup og oppvarming til hackathon i Kulturrådet.
  • 6. februar - Seminar om åpne data på nasjonalmuseet.
  • 7.-8. februar - Hackathon «#Hack4NO» i Kulturrådet.
  • Informasjon og påmelding på kulturognaturreise.wordpress.com

Ressurser om åpne data

Om hackathon

Et hackathon er et arrangement hvor utviklere og andre som er involvert i utvikling av programvare kommer sammen for å grave seg ned i kode og samarbeide om kreative prosjekter. Hackathons har ofte et spesielt mål eller emne, inkludert bruk og test av API, datasett, operativsystem eller programmeringsspråk.

Noen ganger kan målet være å utvikle eller forbedre bestemt programvare, som for eksempel spill eller en bestemt type applikasjon. Andre ganger er det fritt frem.

Både brukergrupper, bedrifter og offentlige virksomheter arrangerer hackathons, da gjerne med et definert mål som håpet er skal oppnøs.

Et hackathon kan vare i alt fra en dag til en uke, og det er vanlig med heroisk inntak av koffeinholdig drikke og minimalt med søvn. Det viktigste er å skape, ikke sove.

Hovedkilde: Wikipedia

Utvikling