Leverer brukernes arbeidsflate

Leverer brukernes arbeidsflate

RES Software lanserte nylig PowerFuse Platinum Edition hvor automatiserings-programvaren Wisdom nå inngår.

Nederlandske Res Software har passert 700 000 solgte lisenser og ti prosent av disse stammer fra Norge. – Vi startet som en Citrix-partner, men det er Microsoft som nå er vår viktigste partner, forteller selskapets Ole-Kristian Sivertsen til Nettverk & Kommunikasjon.

Selskapet sikter seg inn mot it-avdelinger som vil kunne levere, administrere og automatisere brukernes arbeidsflater – altså desktopen som møter brukeren innenfor bedriftens lokaler.

PowerFuse-programvaren er et strengt rammeverk hvor arbeidsflaten til brukeren kan låses ned maksimalt. Programvaren administrerer Microsoft-baserte miljøer og applikasjoner kan leveres lokalt, virtuelt, med Citrix- eller VMware-løsninger eller ved hjelp av streamingteknologier.

Løsriver arbeidsflaten

RES PowerFuse kobler brukerens skrivebord fra den underliggende infrastrukturen ved å overta leveransen av brukernes arbeidsflate. Denne arbeidsflaten er helt i tråd med bedriftens sikkerhetspolicy og eksisterer kun når brukeren er logget på. Det vil si at brukeren av en bærbar pc kan ha en helt annen arbeidsflate på kontoret enn for eksempel hjemme.

Administrasjonsmulighetene er mange og endringer kan foretas fra ett enkelt konsoll.

Det er relativt enkelt for administrator å logge seg inn på brukerens pc med sin egen konto for å få rettigheter til eksempelvis å bruke en minnepinne. Knytninger til ressurser som stasjoner eller skrivere trer ikke i kraft før brukeren trenger dette. Dette skal gi mindre ressursbruk og forenkle arbeidet til it-avdelingen, spesielt ved større oppgraderinger. All brukerkonfigurasjon og personalisering følger brukeren.

Også lisenskontroll og rapportering blir ifølge Sivertsen vesentlig enklere med en slik løsning. Han forteller også at jo mer kompleks it-infrastrukturen er, jo større gevinst vil man oppnå med PowerFuse og Wisdom.

PowerFuse finnes i ulike versjoner hvor Express-versjonen er gratis for miljøer med inntil 100 brukere.

Automatiserer administrasjonen

RES Wisdom 2009 gir det Gartner kaller «Run book automation» (tidligere forbeholdt stormaskiner) for alle Windows-maskiner. Programvaren er en løsning for automatisering av endringer som gjør at it-avdelingen kan bruke mindre tid på både periodiske og enkeltstående endringer for Microsoft-baserte arbeidsstasjoner og servere samt Citrix- og VMware-miljøer.

- Ved å redusere mengden manuelt arbeid, utnyttes ressursene optimalt samtidig som ikke-planlagt nedetid forårsaket av operatørfeil reduseres, forteller Sivertsen.

Plattformen er ellers uavhengig av både Windows-domene og nettverkstopologi. Alle endringer kan automatiseres fra ett enkelt konsoll.

Wisdom 2009 kan ellers by på hva RES kaller Snapshot Intelligence, nye tildelingsoppgaver og over 60 andre forbedringer. Administrasjon av endringer til katalogservere, mail-servere, virtuelle servere og SQL- servere kan utføres i en enkel «run book». Ellers finner vi også mulighet til å delegere de administrative oppgavene.

Ny komplett løsning

I den nye PowerFuse Platinum Edition inngår både PowerFuse og Wisdom. Dermed får man en løsning for leveranse og administrasjon av brukernes arbeidsflate, som også håndterer automatisering av oppgaver, endringer og informasjonsinnhenting for hele Microsoft Windows-miljøet.

- Et nytt produkt kommer i løpet av andre halvår 2009 (Innen IT as a Service-området) for å komplettere produktene våre enda bedre, sier Sivertsen. Mer informasjon finnes på www.ressoftware.com .

Les om:

Utvikling