Linux størst i 2010

Linux størst i 2010

Dersom Linux-veksten vedvarer, er de større enn Windows på databaser i 2010.

Linux vokser enormt raskt som operativsystem for databaser, ifølge en rapport fra analyseselskapet Gartner.

Linux vokste med 62 prosent mellom 2006 og 2007, og økte sin markedsandel fra 15,2 til nesten 22 prosent. På samme tid økte Windows sin markedsandel fra 34 til 35 prosent.

Windows har ledet an i årrekke også på databasemarkedet, og fordoblet sin vekst mellom 2003 og 2007. Linux vokste imidlertid seks ganger så mye i samme tidsperiode, og gikk fra en omsetning på 300 millioner dollar i 2003 til 3,71 milliarder dollar i 2007.

Forbi i 2010

Om Linux fortsetter fremmarsjen i samme takt, vil operativsystemet passere Windows i 2010.

Den største taperen på database-markedet er Unix. Ifølge Gartner gikk Unix tilbake med 6,2 prosent mellom 2006 og 2007.

Det totale markedet for databasesystemer vokste med 13,3 prosent til 17,1 milliarder dollar mellom 2006 og 2007.

Utvikling