Litt svakere fra Opera

Litt svakere fra Opera

Opera Softwares kvartals- og halvårsprestasjoner klarte ikke helt å matche fjoråret.

Programvareprodusenten Opera Software har i dag lagt frem kvartalstall som viser samlede driftsinntekter på 168,94 millioner kroner i andre kvartal. Det utgjør en nedgang på to prosent fra tilsvarende periode i fjor, da omsetningen ble på 172,45 millioner kroner.

Driftsresultatet ble dermed 28,75 millioner kroner, ned fra 29,38 millionier ett år tidligere.

Resultat før skatt ble 26,62 millioner kroner, også dette noe svakere enn året før. Bunnlinjen før skatt viste dag 30,3 millioner kroner.

Nettoresultatet viser et overskudd på 20 millioner kroner i perioden, ned fra 22,54 millioner kroner på samme tid i fjor.

På halvårsbasis omsatte Opera for 320,34 millioner kroner i år, mot fjorårets første halvårsomsetning på 335,4 millioner kroner.

Driften ga et overskudd på 5,1 millioner kroner på halvårsbasis etter fratrekk av engangskostnader på 29,1 millioner kroner.

Resultat før skatt ble 4,8 millioner kroner på halvårsbasis, mot 54,02 millioner kroner på samme tid året før.

Den halvårsmessige bunnlinjen viser dermed et nettoresultat på drøye 5 millioner kroner, mot 37,51 millioner kroner på samme tid ett år tidligere.

Les om:

Utvikling