Lyktes bedre med Kanban

Lyktes bedre med Kanban

Da Software Innovation gikk fra scrum til Kanban ble resultatene bedre. Det viser akademisk forskning.

Forskningsprosjektet ble satt i gang ved institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo i vår. Målet har vært å samle empiriske data og øke bevissthet i hvordan smidige prosesser påvirker kvalitet, produktivitet og lead-time i produktutvikling.

Det har nemlig ikke vært mye vitenskapelig dokumentasjon på området frem til nå.

- Samarbeidet er unikt i sitt slag. Empiriske data om sammenligning av smidige prosesser har til nå vært mangelfulle, og resultatene Dag Sjøberg legger frem vil komme hele bransjen til gode i form av bedre beslutningsgrunnlag for utviklingsavdelingen og produktgevinster for bedriften, sier Jørgen Solberg, teknologidirektør i Software Innovation.

Mye hype, lite data

- Utfordringen er at det er for få beviser for påstander. Det er ofte mye hype, moter og interne guruers ego-interesser som avgjør om man velger en metode fremfor en annen, sier Dag Sjøberg, professor i informatikk ved Universitetet i Oslo.

Han mener valget bør baseres på empiriske data, og legger til at det også er viktig å se konteksten, som type oppgaver, kulturer og kompetanse, blant annet.

Software Innovation stilte med flere års data fra sin utviklingsavdeling til rådighet for Sjøberg. Datakilden rommer detaljert informasjon om mer enn 10.000 utviklingsoppgaver utført med smidige prosesser over en periode på omtrent tre og et halvt år.

Kanban

Alle data er registrert i Team Foundation Server, og gir mye detaljert informasjon.

- Man kan måle effekten av ulike prosesser, så lenge man har gode og nok data, og man kan også måle på tvers av team med hjelp av ”de store talls lov”, sier Sjøberg.

Resultatene viser at det er fullt mulig å måle effekter av ulike prosesser. Dette er avgjørende for å gjøre hele it-bransjen mer moden. Undersøkelsen viser at Kanban er mer effektivt i Software Innovation.

Software Innovation gikk over fra Smidig til Kanban i løpet av høsten 2010.

- Bruk av Kanban har gjort Software Innovation mer produktiv, dette til tross for vekst i utviklingsavdelingen, sier Sjøberg.

Behov for videre forskning

Sjøberg sier det er behov for tilsvarende undersøkelser i andre bedrifter, for å kunne opparbeide kunnskap og trekke linjer mellom de store spørsmålene.

- Tallene som fremkommer er realistiske, i motsetning til ”guruer” i smidig-verden som lover produktivitetgevinst på over 500 prosent hvis man går over til deres metode, sier Sjøberg.

Solberg er enig, og legger til at Software Innovation lenge har trodd overgang til Kanban har gitt gode resultater, men at det er bra å få tall på det.

- Det er uhyre viktig at programvareselskapene selv bidrar aktivt til å bygge den kompetansen vi som kunnskapsindustri er avhengig av – noe samarbeidet med UiO er et spennende eksempel på, sier Solberg.

Anders Johnsen, utviklingsdirektør i Software Innovation, legger til at produktiviteten per utvikler har blitt veldig bra. Samtidig er han overrasket over at det ikke er andre der ute som har denne typen tall.

- Det er jo mange programvarehus der ute. Kanskje de ikke ønsker å dele data eller ikke har strukturen på plass for å få slike tall, sier Johnsen.

Han legger til at det er godt å kunne bidra til at industrien blir mer strukturert og moden.

Oversikt gir mulighet for forbedring

Software Innovation sier de nå har godt oversikt over viktige prosessparametere. De skal også studere effekten av detaljer, i samarbeid med Sjøberg.

- Vi skal følge utviklingen, og hva det betyr for produktene, sier Solberg.

Les osgå:

Slik skal Steria lage nye Autosys

Johnsen er enig. Han forteller at selskapet er i ferd med å iverksette tiltak for å ytterligere forbedre utviklingsprosessen.

- Vi prøver å iverksette forskjellige tiltak, for nå vet vi hvordan ting har vært. Med fokus på prosess og produksjon blir vi totalt sett mer effektive og mer bevisst på årsakene, sier Johnsen.

Skrur ned WIP

Han fortsetter med å fortelle at selskapet økte fokus på analysestegene for hver oppgave i Kanban i mai i år, og la til flere «quality gates» som skulle være møtt før utviklerene startet å programmere.

- Vi planlegger å skru ned WIP (work in progress) i kommende utviklingsperiode, og se om det påvirker lead time, sier Johnson.

Han legger til at de fleste utviklerene deres har sagt at det viktigste er å kunne måle effekten på nye prosesser slik at de vet om de gjør rett eller galt grep.

- Det aller viktigste for oss, er at vi har sett i praksis at vi er mer effektive med Kanban. Nå kan faktisk vise at det har gitt resultater, avslutter Johnsen.

Utvikling