Mac mer populært enn Linux

Mac mer populært enn Linux

OSX mer pop enn Linux blant Nord-Amerikanske utviklere.

En ny undersøkelse utført av Evans Data Corporation i Nord-Amerika viser at Mac OS X nå har forbigått Linux som primærvalg for utviklingsmiljø.

Windows fortsatt på topp

Windows er fortsatt mest brukt for utvikling med over 80 prosent av brukerene. Mac OS X har gått fra tredje til andre plass med 7.9 prosent av brukerne. Linux havner på tredjeplass, og bare 5.6 prosent oppgir at de bruker det åpne operativsystemet som sitt utviklingsmiljø.

- Apple har tatt store skritt fremover i løpet av de siste par årene med innovative produkter og teknologier, så det er nokså rimelig å se at utviklere har tatt til seg Mac og Mac OS og at de bruker det som utviklingsmiljø, sier Janel Garvin, direktør i Evans Data Corp.

- Windows er fortsatt kongen på haugen, men utviklere er helt klart tiltrukket av Apples teknologi. Samtidig har Linux mistet noe av glansen.

Linux er riktig nok fortsatt målplattformen for utvikling, og undersøkelsen viser at omtrent dobbelt så mange utviklere fokuserer på Linux enn Mac OS X.

Devops lite viktig

Undersøkelsen som gjennomføres to ganger i året, presenterte andre interessante høydepunkter. Blant annet mener mange av de 400 spurte utviklerene at utvikling for mobil og nettsky vil bli det viktigste over de neste tre årene. På en fjern andreplass kommer åpen kildekode og plug-in arkitektur. Undersøkelsen viste også at de spurte utviklerene mener at Devops er det minst viktige.

Devops er betegnelsen på et nytt sett av prinsipper i utvikling hvor det settes høyt fokus på kommunikasjon, samhandling og integrasjon mellom utvikling og drift.

Java og mobil

Andre funn viser at Adobes server-baserte java teknologi BlazeDS er godt mottatt blant nord-amerikanske utviklere.

Over en tredjedel oppgir at de bruker eller kommer til å bruke BlazeDS.

I tillegg sier nesten halvparten av de spurte at de allerede bruker eller planlegger å bruke Java ME (Java Micro Edition). Dette illustrerer en fortsatt økning i utvikling for mobile plattformer.

Evans Data North American Development undersøkelsen utføres en gang i halvåret, og er en del av Global Development Survey serien. Undersøkelsen utforsker en rekke temaer for utvikling inkludert bruk av utviklingsmiljø- og språk, utvikling for mobil, nettsky, SOA og database i tillegg til en rekke andre teknologier. Rapporten kan leses i sin helhet her.

Utvikling